Stránka 12 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Access 2007

Příkaz Formulář na kartě Vytvořit a část Nástroje rozložení formuláře s kartou Formát

Formulář můžete vytvořit za zlomek sekundy a naformátovat jej podle svých představ.

Chcete-li v aplikaci Access 2007 vytvořit nový formulář, klepněte na kartu Vytvořit a na tlačítko Formulář. Je to snadné. Aplikace Access nový formulář vytvoří na základě existujícího databázového objektu, který jste již otevřeli nebo vybrali v navigačním podokně.

Nový formulář se otevře v zobrazení rozložení a pás karet vám nabídne část Nástroje rozložení formuláře se dvěma kartami: Formát a Uspořádat. (Část Nástroje rozložení formuláře se na pásu karet zobrazí pouze v případě, že ji lze použít.) Příkazy na uvedených kartách tak usnadňují změny vzhledu ovládacích prvků a popisků, že budete chtít zkoušet stále nové kombinace. Největší výhodou je, že změny můžete prohlížet při jejich provádění. Pokud se vám změna nelíbí, vrátíte ji snadno zpět pomocí kombinace kláves CTRL+Z nebo pomocí tlačítka panelu nástrojů Rychlý přístup Vzhled tlačítka.

Stránka 12 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ