Stránka 2 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Obrazce IV: Promluvme si o umístění textu

Text obrazce, přes který procházejí čáry

Základní síťový diagram.

Zde je diagram obsahující server se spojnicemi vedoucími k dalším počítačům.

Všimněte si pozice slova server. U tohoto obrazce je výchozí pozice textu pod samotným obrazcem.

Co však dělat v případě, že chcete danou pozici textu změnit? Můžete například slovo server přesunout tak, aby bylo nad obrazcem, nikoli pod ním?

Ano, text přidružený k obrazci je možné přemístit. Ale dříve než si ukážeme jak, vysvětlíme si, co je to blok textu obrazce.

Stránka 2 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ