Stránka 13 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Klepnutím na tlačítko Přehrát uvidíte postup vložení nového sloupce.

List obsahuje řádky, které uvádějí produkty uspořádané podle různých dodavatelů.

Je třeba přidat sloupec pro kategorie za účelem označení různých produktů jako mléčných výrobků, obilnin, plodin atd. Chcete, aby byl tento sloupec vložen mezi dva sloupce s daty, které již v listu jsou.

Chcete tento sloupec přidat vpravo od sloupce Množství, takže klepnete do sloupce Dodavatel. Pak na kartě Domů ve skupině Buňky klepnete na šipku u tlačítka Vložit. V nabídce, která se zobrazí, klepnete na příkaz Vložit sloupce listu. Je vložen nový prázdný sloupec, do něhož zadáte nová data.

Klepnutím na tlačítko Přehrát si můžete prohlédnout proces vkládání sloupce do listu.

Teď jste přidali sloupec a data a potřebujete upravit šířku sloupce tak, aby se přizpůsobila datům. Klepněte ve skupině Buňky na šipku u položky Formát a v seznamu, který se zobrazí, klepněte na položku Přizpůsobit šířku sloupce.

Seznam Formát obsahuje všechny příkazy k úpravě výšky řádku a šířky sloupce a ke skrytí a zobrazení řádků, sloupců a listů.

Stránka 13 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ