Stránka 1 z 18PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Seznamte se s aplikací Access

Úvod k databázím
Můžete získat informace týkající se struktury a výhod databáze aplikace Microsoft® Access a seznámit se se způsoby uložení dat do databáze nebo jejich využití.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Tři lekce určené pro práci vlastním tempem a tři praktická cvičení pro bezprostřední zkušenost.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení kurzu získáte znalosti v následujících oblastech:

  • Rozdíl mezi databází a seznamem
  • Tabulky, pole, záznamy a primární klíče
  • Čtyři hlavní prvky (nazývané objekty) obsažené ve většině databázi

Chcete zpracovat údaje o prodeji a skladových položkách? Studentské záznamy pro studijní účely? Nebo utřídit informace o domácí sbírce videokazet a disků DVD a CD?

Do databáze můžete data snadno zadat, rychle je vyhledat, použít k vytvoření štítků či obálek a vytvořit souhrny pro tištěné či online sestavy. Tento kurz vám pomůže pochopit výhody a strukturu databáze aplikace Access.

Chcete-li se dozvědět více informací o tomto kurzu, prostudujte si jeho přehled ve střední části stránky nebo podrobný obsah v levém sloupci.

Klepnutím na tlačítko Další spustíte první lekci kurzu.

Stránka 1 z 18PŘEDCHOZÍDALŠÍ