Stránka 1 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Přehled kurzu
Podívejte se na úvod k novému rozvržení aplikace Microsoft Office Excel 2007 a přečtěte si, jak provádět některé běžné každodenní úkony, na něž jste zvyklí, abyste rychle zvládli aplikaci Excel 2007.Nemáte čas na celý kurz? Prohlédněte si Ukázku kurzu Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007 (v angličtině), ve které najdete základní informace, a později se ke kurzu vraťte, až budete připraveni na praktická cvičení.Nemáte ještě systém Office 2007? Můžete si stáhnout 60denní bezplatnou zkušební verzi.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Tři lekce určené pro práci vlastním tempem a dvě praktická cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktická cvičení vyžadují aplikaci Excel 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Zastavte se u nového vzhledu aplikace Excel.
  • Vyhledejte v pásu karet denně používané příkazy: Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Vložit řádky listu, Vložit sloupce listu a Součet.
  • Ukládejte sešity v novém formátu souborů aplikace Excel.

Máte před sebou nejnovější verzi aplikace Excel. Při jejím otevření uvidíte známé listy, na něž jste zvyklí, ale horní část okna se oproti původní změnila.

Původní rozvržení bylo nahrazeno novými kartami umístěnými v pásu karet. Nové rozvržení slouží k usnadnění práce s aplikací Excel a pomůže vám rychle vyhledat potřebné příkazy a pracovat s nimi.

Jak se toto nové rozvržení používá? Projděte si tento kurz a zjistíte to. Podívejte se, co se změnilo a proč vám tyto změny pomohou rychleji vytvářet lepší listy aplikace Excel.

Další informace o tomto kurzu naleznete v přehledu uprostřed této stránky a v obsahu v levém sloupci. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekcí.

Stránka 1 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ