Stránka 15 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Řádky s liniemi propojenými s obrazci

Řádky odpovídají obrazcům.

Data musí splňovat jednu podmínku. Každý řádek musí popisovat jeden obrazec. Pokud například řádek popisuje počítačové vybavení, data budou fungovat v diagramu obsahujícím obrazce pro počítačové vybavení. Jestliže jednotlivé řádky popisují zaměstnance s označením oddělení, čísla kanceláře atd., budou data fungovat, pokud je importujete do organizačního diagramu obsahujícího obrazce zaměstnanců. Řádky popisující procesy budou fungovat ve vývojovém diagramu atd.

Stránka 15 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ