Stránka 6 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy II: Datové symboly

Dialogové okno Nový datový symbol obsahující dvě datová pole a obrazec s datovým symbolem, v němž jsou tato pole obsažena jako popisky dat

Dvě položky Datové pole v dialogovém okně odpovídají dvěma popiskům dat v datovém symbolu.

Z animace stojí za to zapamatovat si dialogové okno Nový datový symbol, které zde vidíte. Jsou tu dva rozevírací seznamy Datové pole: jednak Průměrná doba (dny) a dále Zpracovávané objednávky. Tyto dvě položky odpovídají popiskům dat v datovém symbolu. Pole Průměrná doba (dny) odpovídá textovému popisku, který ukazuje průměrnou dobu ve dnech. Pole Zpracovávané objednávky odpovídá popisku datové čáry. Počet položek v tomto dialogovém okně tedy přímo určuje počet popisků dat v daném datovém symbolu.

Stránka 6 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ