Stránka 5 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy II: Datové symboly

Klepnutím na odkaz Přehrát přehrajete animaci ukazující, jak vytvořit datové symboly s popisky.

Jakmile poprvé přetáhnete řádek do obrazce, k obrazci se automaticky připojí datový symbol. Jde o jednoduchý datový symbol s prostým textem, zobrazující pouze dvě informace ze dvou sloupců propojeného řádku. V podokně úloh Datové symboly však můžete vytvořit vlastní datový symbol. Toto podokno úloh se zobrazí vpravo poté, co přetáhnete řádek do obrazce.

K dispozici jsou předpřipravené datové symboly, které lze přímo použít. Ty ale nemusejí prezentovat data přesně tak, jak si představujete. Proto je užitečné umět vytvořit vlastní datový symbol od začátku. Klepněte na tlačítko Přehrát a sledujte animaci s tímto postupem.

Stránka 5 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ