Stránka 15 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy II: Datové symboly

Klepnutí na položku Praktická část v aplikaci Visio s cílem otevřít okno aplikace Visio a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 200 kB (<1 min. při 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Visio
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Nyní zkuste v praktické části vytvořit vlastní datový symbol s popisky a barvami.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Visio se spustí aplikace Visio, do počítače se stáhne cvičný výkres a v samostatném okně vedle okna aplikace se zobrazí pokyny k praktické části. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Visio 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Kterým ze tří typů popisků  – text, datová čára a ikona – je tachometr?

Text.

Datová čára.

Ikona.

Žádná z uvedených možností.

Ve které z následujících situací je nejvhodnější použít popisek typu datové čáry?

Datová čára může ukazovat, kteří zákazníci zaplatili faktury a kteří nikoli.

Datová čára může ukazovat, kolik smluv daný tým uzavřel.

Datová čára by mohla ukazovat, které produkty se prodávají dobře a které špatně.

Datová čára by mohla označit obrazce pracovních stolů se jmény zaměstnanců.

Následující odpověď znáte z praktického cvičení: Deseti obrazcům odpovídá tentýž datový symbol. Nevyberete žádný z obrazců na stránce, ale upravíte datový symbol, který je k nim přiřazen. Co se stane?

Ve všech obrazcích se odrazí úpravy, které jste provedli v datovém symbolu.

Nic. Změny datového symbolu se v obrazcích neprojeví.

Změna se v obrazcích neodrazí, pokud nejdřív nevytvoříte kopii datového symbolu.

Poslední tvar, s kterým jste manipulovali, se změní podle datového symbolu.

Ve které z následujících situací se NEHODÍ použít popisek ikony?

Ikona ukazuje, zda zákazníci uhradili své faktury či nikoli.

Ikona ukazuje, které produkty se prodávají dobře a které špatně.

Ikona označuje obrazce pracovních stolů se jmény zaměstnanců.

Ikona ukazuje, které týmy dokončily všechnu administrativu.

Co je popisek pro textový popisek?

Název obrazce, ze kterého se získávají data.

Název sloupce, ze kterého se získávají data.

Text obrazce, ze kterého se získávají data.

Komentář, který se zobrazuje u obrazce.

Stránka 15 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ