Stránka 13 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy II: Datové symboly

Sada ikon příznaků, emotikon nebo semaforu

Další typy sad ikon.

Sady ikon mohou, jak vidíte na obrázku, mít také podobu příznaků, obličejů nebo semaforů, abychom uvedli jen několik příkladů. Všechny tyto typy máte opět k dispozici. V aplikaci Visio stačí pouze zvolit požadovanou sadu ikon a nastavit podmínky, jež řídí, kdy se maji zobrazit které ikony.

Stránka 13 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ