Stránka 12 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy II: Datové symboly

Popisek ikony v podobě otazníku a dialogové okno Upravit sadu ikon

Popisek dat typu ikony a příslušné dialogové okno.

Popisky ikon, které se v aplikaci Visio označují také jako sady ikon, jsou skvělé ke znázornění podmínek. Do sloupce vpravo od polí rovná se zadáte hodnoty, které aktivují konkrétní ikonu. Pokud bude v našem příkladu u serveru ve sloupci Stav hodnota rovnající se OK, zobrazí se v daném obrazci ikona zaškrtnutí. Jestliže se hodnota dat u serveru ve sloupci Stav rovná Nedostupný, zobrazí se ikona vykřičníku. A pokud se Stav rovná hodnotě Neznámý, zobrazí se ikona otazníku.

Stránka 12 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ