Stránka 8 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Práce s databází, kterou jste nevytvořili

Bližší pohled na vztahy tabulek

Popisek 1 Vztahy jsou znázorněny řádky…
Popisek 2 …a symboly. Symboly 1 a nekonečno představují vztah 1:N.

Kromě informací, které tabulky jsou ve vzájemném vztahu, budete zřejmě potřebovat znát typ jejich vztahu. Tyto informace vám pomohou určit, zda lze tabulku změnit a jakým způsobem, a také vyřešit případné potíže.

Vztahy mezi tabulkami slouží k poskytování společných dat smysluplným způsobem. Například na tomto obrázku jsou informace o nahrávkách a interpretech nahrávek uložena v různých tabulkách, ale díky vztahu mezi těmito tabulkami můžete rychle zjistit, který interpret vytvořil nahrávku. A ačkoli jsou informace o skladbách a nahrávkách uloženy v různých tabulkách, můžete zjistit, které skladby jednotlivé nahrávky obsahují.

Vztahy tabulek jsou seskupeny pomocí primárních klíčů a cizích klíčů. Primární klíč jedinečně identifikuje záznam. Jedná se často o skupinu čísel nebo znaků či obou, například číslo řidičského průkazu nebo identifikační číslo zákazníka.

Primární klíč jedné tabulky se stává cizím klíčem v druhé tabulce, která s první tabulkou souvisí. Na obrázku je například položkaKódInterpreta primárním klíčem v tabulce Interpreti a cizím klíčem v tabulce Nahrávky. Jak to poznáte? Protože pole se zobrazí tučně v tabulce, ve které je primárním klíčem.

V této hudební databázi má tabulka Interpreti prostřednictvím pole KódInterpreta vztah 1:N s tabulkou Nahrávky, protože jeden interpret může mít více nahrávek.

A tabulka Nahrávky má vztah 1:N s tabulkou Skladby prostřednictvím pole KódNahrávky , protože každá nahrávka má více skladeb nebo písní.

Stránka 8 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ