Stránka 1 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Data propojená s diagramem
Aplikace Visio je ideální pro data? Možná byste si nemysleli, že to tak je, ale zamyslete se znovu. V tomto kurzu, který je první z čtyřdílné řady, vám ukážeme, jak lze propojit data s diagramy v aplikaci Microsoft Office Visio Professional 2007.Nemáte ještě systém Office 2007? Můžete si stáhnout 60denní bezplatnou zkušební verzi nebo systém rovnou zakoupit.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Dvě lekce pro práci vlastním tempem a jedno praktické cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktické cvičení vyžaduje aplikaci Visio Professional 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Použít diagram aplikace Visio k analýze informací
  • Určit požadavky na data, která chcete importovat
  • Importovat externí data do diagramu, který lze vizuálně analyzovat
  • Propojit data s jednotlivými obrazci v diagramu

Před zahájením tohoto kurzu byste se měli seznámit s fungováním obrazců aplikace Visio a jejich propojením. Nebo můžete absolvovat následující kurzy:


Kolik diagramů aplikace Visio jste vytvořili? Několik? Padesát? Stovky? Co je obvykle poslední akce, kterou s diagramem provádíte? Vytisknete jej nebo připojíte k e-mailové zprávě? Toto však nemusí být poslední akce. Diagram aplikace Visio má daleko větší potenciál.

Pokud používáte aplikaci Visio Professional 2007 k propojení dat s diagramem, můžete sledovat obchodní informace ve vizuálním znázornění. Můžete například zobrazit diagram sítě se stavem instalace aktualizace a statistkou prostoje. Nebo se můžete podívat na vývojový diagram a zobrazit rychlost průběhu prací pomocí názorných indikátorů průběhu nebo měřičů.

Chcete-li se dozvědět o tomto kurzu více informací, přečtěte si text v částech Cíle a O kurzu nebo se podívejte na obsah. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekci.


Upozorňujeme, že funkce popsané v tomto kurzu jsou k dispozici pouze v aplikaci Visio Professional.

Stránka 1 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ