Stránka 9 z 15PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Odrážky, číslování a seznamy

Klepnutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Word s cílem otevřít okno aplikace Word a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 15 kB (<1 min při 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Word
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Pokuste se samostatně vytvořit seznamy.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Word se do počítače stáhne cvičný dokument a otevře se v aplikaci Word. Zobrazí se také samostatné okno s pokyny pro praktické cvičení. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Word 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Co je jednoúrovňový seznam?

Seznam, jehož jednotlivé položky neobsahují dílčí seznamy.

Seznam, jehož všechny odrážky nebo číslování jsou na stejné úrovni odsazení.

Seznam obsahující pouze jednu položku.

Seznam, který používá pouze číslování, nikoli odrážky.

Jaké znaky byste měli zadat, chcete-li automaticky vytvořit seznam s odrážkami, který jako vzor odrážky používá černou tečku?

1 a mezera

@ a mezera

a a mezera

* a mezera

Jak byste měli zarovnat nový odstavec, aby byl text odsazen stejně jako text položky v seznamu s odrážkami nad ním?

Dokončím seznam a potom použiji značky odsazení na pravítku pro odsazení začátku nového odstavce.

Přidám novou položku seznamu a potom stisknutím klávesy BACKSPACE odstraním odrážku.

Přidám novou položku seznamu a potom stisknu dvakrát klávesu BACKSPACE.

Přidám novou položku seznamu a potom stisknu znovu klávesu ENTER.

Nejefektivnějším způsobem změny seznamu s odrážkami na číslovaný seznam je klepnutí na tlačítko Odrážky na pásu karet, kterým odeberete odrážky, a následné klepnutí na tlačítko Číslování, kterým přidáte číslování.

Ano.

Ne.

Jak vytvoříte vlastní návrh seznamu?

Není to možné. Můžete použít pouze předdefinované návrhy a návrhy, které můžete stáhnout z webu Office Online.

V knihovně odrážek nebo v knihovně číslování klepnete na možnost Definovat novou odrážku nebo Definovat nový formát číslování.

Klepnete na šipku vedle příkazu Odrážky nebo Číslování.

Na kartě Vložení klepnete na příkaz Nový seznam.

Stránka 9 z 15PŘEDCHOZÍDALŠÍ