Stránka 20 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Access 2007

Klepnutí na položku Praktická část v aplikaci Access s cílem otevřít okno aplikace Access a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 748 kB (<3 min při rychlosti 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Access
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Pro toto cvičení si stáhnete soubor s malým množstvím dat, abyste mohli ukládat v různých formátech.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Access se do počítače stáhne databáze s cvičeními, která se otevře v aplikaci Access, a otevře se samostatné okno s praktickými cvičeními. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Access 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Který z následujících výroků je pravdivý pro formát souborů aplikace Access 2007?

Je založen na kódu XML.

Spolupracuje se všemi předchozími verzemi aplikace Access.

Poskytuje zvýšené zabezpečení a menší velikost souborů.

Vyžaduje změnu konfigurace tiskárny.

Jakým způsobem lze v aplikaci Access 2007 pracovat se starší databází?

Otevřete databázi a použijete příkaz Uložit jako.

Odešlete ji jako e-mailovou přílohu pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Otevřete databázi v aplikaci Access 2007 a upgrade je proveden automaticky.

Otevřete databázi a exportujete data do nové prázdné databáze v aplikaci Access 2007.

Databáze aplikace Access 2007 nelze sdílet s uživateli dřívějších verzí této aplikace.

Ne

Ano

Kde najdete příkaz Uložit jako?

Na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Na kartě Domů.

V nabídce tlačítka Microsoft OfficeVzhled tlačítka.

V okně Možnosti aplikace Access.

Stránka 20 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ