Stránka 14 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Access 2007

Klepnutí na položku Praktická část v aplikaci Access s cílem otevřít okno aplikace Access a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 296 kB (<2 min při rychlosti 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Access
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Nyní vytvoříte databázi, tabulku, formulář a sestavu. Vše stihnete za pár minut, protože pracujete s aplikací Access 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Jaký je nejrychlejší způsob vytvoření databáze pro kontakty?

Stažení šablony databáze Kontakty

Klepnutí na položku Prázdná databáze

Vyhledání databáze na Internetu

Zakoupení adresáře

Jak lze vytvořit novou sestavu na základě existující tabulky?

Data tabulky se zkopírují a vloží do sestavy.

V navigačním podokně vyberete tabulku a na kartě Vytvořit klepnete na tlačítko Sestava.

Tabulka se uloží jako sestava.

Na kartě Vytvořit klepnete ve skupině Sestavy na položku Nová tabulka.

Formátování nastavené pomocí části Nástroje rozložení formuláře je uloženo, jakmile se zobrazí. Z tohoto důvodu je třeba postupovat obezřetně.

Ano

Ne

Která z následujících položek představuje typ šablony tabulky?

Události

Problémy

Úkoly

Všechny tři položky

Stránka 14 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ