Stránka 19 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Klepnutí na tlačítko Praktické cvičení v aplikaci Excel s následným otevřením okna aplikace Excel a okna s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 19 kB (<1 minuta při 56 kb/s)

Praktické cvičení v aplikaci Excel
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


V tomto cvičení si můžete vyzkoušet každodenní činnosti v listu aplikace Excel 2007.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Excel se spustí aplikace Excel, do počítače se stáhne cvičný sešit a v samostatném okně se zobrazí pokyny k praktické části. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Excel 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Chcete-li vložit nový sloupec, začnete klepnutím do skupiny Buňky na kartě List.

Ano

Ne

V praktickém cvičení jste se naučili tisknout záhlaví sloupců a řádků. Na které kartě je tato možnost?

List

Rozložení stránky

Data

Kde je tlačítko, kterým se otevírá nabídka Soubor?

Na první kartě

V levém horním rohu okna

Pod pásem karet

V zobrazení rozložení stránky chcete přidat do listu záhlaví, ale nevidíte potřebné příkazy. Chcete-li tyto příkazy zobrazit, je třeba klepnout do oblasti Klepnutím přidáte záhlaví.

Ano

Ne

Stránka 19 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ