Stránka 13 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Klepnutí na položku Praktická část v aplikaci Visio s cílem otevřít okno aplikace Visio a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 516 kB (<2 min při rychlosti 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Visio
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Nyní zkuste propojit data s diagramy v praktickém cvičení.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Visio se spustí aplikace Visio, do počítače se stáhne cvičný výkres a v samostatném okně vedle okna aplikace se zobrazí pokyny k praktické části. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Visio 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Jak lze propojit data s obrazcem?

Je nutné klepnout pravým tlačítkem myši na obrazec a vybrat příkaz Propojení.

Přetažením řádku do obrazce.

Přetažením obrazce na řádek.

Je nutné klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat příkaz Propojené obrazce.

Jaké jsou tři výsledky propojení řádku s obrazcem?

Zobrazí se ikona propojení, zobrazí se text a do obrazců jsou importována data.

Zobrazí se ikona propojení, řádek a obrazec je spojen spojovací čárou a do obrazce jsou importována data.

Pro obrazec se zobrazí ikona propojení, datová čára a měřič rychlosti.

Vedle řádku se zobrazí ikona propojení, vedle obrazce se zobrazí ikona propojení a data řádku jsou importována do obrazce.

Co znamená ikona propojení vedle řádku?

Tato ikona znamená, že když klepnete na obrazec, přejdete na jinou stránku.

Tato ikona znamená, že obrazec je propojen s ostatními obrazci na jiných stránkách.

Tato ikona znamená, že obrazec je propojen se sloupcem dat ve zdroji dat.

Tato ikona znamená, že obrazec je propojen s řádkem dat ve zdroji dat.

Správnou odpověď na tuto otázku budete znát, pokud jste dělali praktické cvičení. Po propojení řádku s obrazcem se zobrazí text. Co je tento text?

Je to text, který je možné přepsat a upravovat.

Je to text zobrazený jako datový symbol.

Je to dříve zadaný text, který se nyní zobrazil.

Je to text vložený pomocí nástroje Blok textu.

Po propojení řádku s obrazcem změníte data v okně Data obrazce. Co se ve výchozím nastavení potom stane?

Nová data budou odeslána do původního zdroje dat.

Zobrazí se chyba s informací, že tento postup není možný.

Nová data se zobrazí v datovém symbolu. Po aktualizaci změny nebudou přepsány.

Nová data se zobrazí v datovém symbolu. Po aktualizaci budou změny přepsány.

Stránka 13 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ