Stránka 7 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Access 2007

Nabídka tlačítka Microsoft Office.


Po klepnutí na tlačítko Microsoft OfficeVzhled tlačítka se zobrazí následující položky:

Popisek 1 nabídka základních příkazů pro práci se soubory,
Popisek 2 seznam naposledy použitých dokumentů,
Popisek 3 tlačítko, které po klepnutí umožňuje zobrazit a vybrat různé nastavení aplikace.

Pokud vám tato nabídka připomíná nabídku Soubor v předchozích verzích aplikace Access, bude vám zřejmé, co zde najdete. S úplnou nabídkou se setkáte v praktickém cvičení, které následuje.

Stránka 7 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ