Stránka 19 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Seznam podporovaných zdrojů dat

Podporované zdroje dat.

Vzhledem k tomu, že importovaná data jsou pro aplikaci Visio externí, je nutné je uložit ve zdroji, kterému aplikace Visio rozumí. Zdroje dat, které můžete použít, jsou:

  • Sešity aplikace Microsoft Office Excel
  • Databáze aplikace Microsoft Office Access
  • Seznamy služby Microsoft Windows SharePoint Services
  • Databáze serveru Microsoft SQL Server
  • Zdroje dat OLEDB nebo ODBC

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Kterou z následujících položek je možné propojit s jedním obrazcem v aplikaci Visio Professional 2007?

Databázová tabulka

Sloupec dat

Sloupec klíče

Řádek dat

Pokud sloupec obsahuje jedinečné hodnoty, je možné od sebe odlišit jednotlivé řádky. Je to však vhodné pro aplikaci Visio?

Aplikace Visio používá tyto informace k filtrování dat, takže stačí sledovat aktuálně požadovaná data.

Aplikace Visio používá tyto informace k aktualizaci dat.

Aplikace Visio tyto informace používá k umístění obrazců na stránku.

Aplikace Visio tyto informace používá k řazení řádků v okně Externí data.

Je možné propojit diagram se sešitem aplikace Excel, i když sešit neobsahuje sloupec s jedinečnými hodnotami.

Ne

Ano

Co bylo v tomto kurzu doporučeno provést se sloupci dat před propojením?

Ujistit se, že sloupce v datech popisují obrazce

Ujistit se, že existují sloupce se záhlavím, ale ne všechny sloupce musí mít záhlaví

Ujistit se, že záhlaví sloupců jsou tučně

Ujistit se, že v horní části každého sloupce je záhlaví

Pokud chcete, aby aplikace Visio znázornila 50 objednávek na datové čáře, měla by data ve zdroji (před propojením s aplikací Visio) vypadat následujícím způsobem:

50

50 objednávek

Padesát objednávek

50 obj.

Stránka 19 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ