Stránka 1 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Obrazce I: Základní informace pro práci

Obrazce
Zvládnutí práce s obrazci je klíčem k vytváření smysluplných diagramů v aplikaci Microsoft Office Visio 2007. V tomto kurzu, který je prvním v řadě kurzů týkajících se obrazců, se seznámíte s důležitými principy práce s obrazci.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Dvě lekce určené pro práci vlastním tempem a dvě praktická cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktická cvičení vyžadují aplikaci Visio 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle


Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • rozlišit dva typy obrazců aplikace Visio: 1D a 2D,
  • rozumět chování obrazců typu 1D a 2D,
  • vyhledat potřebné obrazce.

Dříve než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste absolvovat kurz Seznamte se s aplikací Visio nebo byste měli umět přibližovat a vzdalovat, přidávat obrazce na stránku, přesouvat obrazce tažením myší a propojovat obrazce.


Čím jsou obrazce aplikace Visio tak specifické? Odkud začneme? Obrazce tvoří každý diagram aplikace Visio, ať již jde o vývojový diagram, organizační schéma, cestovní mapu, kalendář projektu nebo rozvržení kanceláře. Obrazce jsou základem diagramu. Jeho podstatou. Pomocí obrazců lze znázornit objekty, akce a myšlenky. Uspořádáním a spojením obrazců můžete vizuálně zobrazit jejich vztahy.

Obrazce jsou tedy důležité. To je naprosto jasné. A pokud obrazce nemají dobrý vzhled nebo neznázorňují přesně to, co chcete, trpí tím celý diagram. To se často stává v případech, kdy uživatel nezná základní koncepty, kterými se obrazce aplikace Visio řídí.

Tento kurz, který je prvním v řadě kurzů týkajících se obrazců, se zaměřuje na tyto základy. Dozvíte se, jak získat obrazce, jak je umístit na stránku a jak je přinutit, aby v aplikaci Visio plnily vaše představy.

Chcete-li se dozvědět o tomto kurzu více informací, přečtěte si text v částech Cíle a O kurzu nebo se podívejte na obsah. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekci.

Stránka 1 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ