Stránka 7 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy II: Datové symboly

Obrazec se zadaným textem a text jako popisky dat

Obrazec může zahrnovat zadaný text a text jako popisky dat.

Stručně jsme o tom hovořili už v kurzu Propojení dat s diagramy I: Začínáme, ale je dobré to zopakovat: Text, který vidíte v datovém symbolu, nelze vybrat a přepsat. Tento text se zobrazuje jako výsledek propojení obrazce s daty ve sloupcích.

To neznamená, že by obrazec s textem odpovídajícím propojeným datům nemohl obsahovat také běžný text, který do obrazce vepíšete. V tomto příkladu jsou použity oba typy: text, který byl zadán   – Henrick Larsen, a také text jako data  – Oddělení, Prodej, Zpracovávané objednávky a tak dále. Běžný text a text, který je popiskem dat, se mohou v obrazci vyskytovat zároveň.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Které z položek na následujícím obrázku jsou datové symboly?

Obrazec s daty

Datové symboly jsou tachometr a datová čára.

Datový symbol je text, datová čára a tachometr.

Pouze text – i když vypadá jako text, je to ve skutečnosti datový symbol.

Obrázek osoby.

Které z položek na následujícím obrázku jsou popisky dat?

Obrazec s daty

Osoba sedící u stolu.

Tachometr je popisek dat.

Text, datová čára a tachometr tvoří jeden velký popisek dat.

Popiskem dat je pouze text.

Odkud se získávají informace pro popisky dat?

Z textu, který zadáte do obrazce.

Z knihovny vzorníků aplikace Visio.

Z celého řádku.

Ze sloupce v řádku.

V následujícím dialogovém okně jsou čtyři položky datového pole. Co to znamená?

Dialogové okno Upravit datový symbol se třemi textovými položkami a jednou položkou datové čáry

Zobrazí se čtyři popisky: tři pro text a jeden pro datovou čáru.

Zobrazí se tři popisky, všechny textové.

Zobrazí se čtyři popisky, jeden pro text, druhý pro datovou čáru, třetí pro tachometr a čtvrtý pro ikonu.

Zobrazí se dva popisky: jeden pro text, druhý pro datovou čáru.

Co se stane, zadáte-li do obrazce text a poté v obrazci použijete textový popisek s propojenými daty?

V obrazci se zobrazí pouze text odpovídající datům.

V obrazci se zobrazí pouze text, který jste zadali.

V obrazci se zobrazí jak zadaný text, tak textový popisek, avšak při obnovení dat se textový popisek neaktualizuje.

V obrazci se zobrazí jak zadaný text, tak textový popisek, avšak při obnovení dat se zadaný text neaktualizuje.

Stránka 7 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ