Stránka 23 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Nové typy souborů aplikace Excel: XLSX, XLSM, XLTX a XLSB

Typy souborů, které můžete zvolit při ukládání souborů v aplikaci Excel 2007.

V aplikaci Excel 2007 lze vybírat z mnoha typů souborů. Klepnutím na toto tlačítko Vzhled tlačítka otevřete nabídku Soubor, klepněte na tlačítko Uložit jako a vyberte položku v poli Typ souboru. K dispozici jsou například následující typy souborů:

Sešit aplikace Excel (*.xlsx):      Tento typ vyberte, pokud soubor neobsahuje makra ani kód jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Pokusíte-li se uložit sešit jako sešit aplikace Excel a v souboru existují příkazy maker nebo projekty VBA, aplikace Excel 2007 zobrazí upozornění, že makro nebo kód VBA budou ze souboru odstraněny.

Sešit aplikace Excel s podporou maker (*.xlsm):     Sešit uložte jako tento typ souboru v případě, že obsahuje makra nebo kód VBA. Pokud se pokusíte uložit soubor s makry nebo kódem VBA jako typ souboru Sešit aplikace Excel, zobrazí se upozornění, že tato volba není vhodná.

Šablona aplikace Excel (*.xltx):     Sešit uložte jako tento typ souboru v případě, že potřebujete šablonu.

Šablona aplikace Excel s podporou maker (*.xltm)     Sešit uložte jako tento typ souboru v případě, že potřebujete šablonu a sešit obsahuje makra nebo kód VBA.

Binární sešit aplikace Excel (*.xlsb):     Sešit uložte jako tento typ souboru v případě, že máte obzvlášť velký sešit. Tento typ souboru se otevře rychleji než v případě použití formátu Sešit aplikace Excel. U tohoto typu souboru máte k dispozici nové funkce aplikace Excel, ne však jazyk XML.

Sešit aplikace Excel 97 - Excel 2003 (*.xls):     Sešit uložte jako tento typ souboru v případě, že jej chcete sdílet s někým, kdo pracuje v dřívější verzi aplikace Excel a nevlastní sadu Microsoft Compatibility Pack pro sadu Office 2007.

Sešit aplikace Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls):     Sešit uložte jako tento typ souboru v případě, že jej chcete sdílet s někým, kdo pracuje v aplikaci Microsoft Excel 5.0. Většina funkcí aplikace Excel 2007 bude při uložení souboru s tímto typem zakázána.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Pokud uložíte soubor vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel ve formátu souboru aplikace 2007, může soubor používat všechny nové funkce aplikace Excel.

Ano

Ne

Formát souborů Excel 2007 se změnil na XML z následujících důvodů.

Do aplikace Excel lze přidávat nové funkce.

Soubory jsou bezpečnější.

Riziko poškození souborů je menší.

Menší velikost souborů.

Všechny výše uvedené možnosti.

Pokud máte nainstalovanou sadu Microsoft Compatibility Pack, je možné otevírat soubory aplikace Excel 2007 v těchto verzích aplikace Excel:

Excel 95 - Excel 2003

Excel 97 - Excel 2003

Excel 2000 - Excel 2003

Někdo vám pošle soubor aplikace Excel 2003, který otevřete v aplikaci Excel 2007. Po dokončení práce s tímto souborem ve formátu 2007 bude soubor automaticky uložen jako soubor ve formátu Excel 2007, pokud tuto možnost nezměníte.

Ano

Ne

Stránka 23 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ