Stránka 4 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Obrazce IV: Promluvme si o umístění textu

Tato animace znázorňuje, jak lze přesouvat a otáčet blok textu a měnit jeho velikost.

Před manipulací s blokem textu je nutné nejdříve vybrat nástroj Blok textuObrázek tlačítka. Pomocí tohoto nástroje potom můžete blok textu přesouvat, měnit jeho velikost, a dokonce jej otáčet.

Kliknutím na odkaz Přehrát v levé části zobrazíte animaci týkající se použití nástroje Blok textu. Věnujte pečlivou pozornost následujícím informacím:

  • Všimněte si poměrně nenápadného umístění nástroje Blok textu. Je nutné kliknout na malou šipku vedle tlačítka TextObrázek tlačítka a potom na tlačítko Blok textuObrázek tlačítka.
  • Všimněte si, že pokud se ukazatel myši nachází na textu, má tvar dvojitého obdélníku Ukazatel ve tvaru dvojitého obdélníku. Tím je vizuálně znázorněno, že je možné blok textu přesouvat.
  • Všimněte si, že pokud se vrátíte k používání nástroje UkazatelObrázek tlačítka, bude text a k němu přidružený blok textu přesouván spolu s obrazcem.
  • Všimněte si, že pomocí ukazatele lze měnit velikost bloků textu a otáčet je a že je tento proces shodný se změnou velikosti a otáčením běžných obrazců.
Stránka 4 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ