Stránka 8 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Přetažení řádku Prodej na obrazec Prodej

Jak propojit řádek s obrazcem

Nyní provedeme třetí krok: přetažení řádků. Toto je okamžik pravdy. K vlastnímu propojení řádku dat s obrazcem je nutné přetáhnout řádek z okna Externí data do obrazce.

Poznámka:     Pokud potřebujete propojit hodně řádků, může to chvíli trvat. Existuje jiná možnost, která se nazývá automatické propojení. Tuto možnost popíšeme v tématu Propojení dat s diagramy IV.

Stránka 8 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ