Stránka 7 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Nabídka Data, příkaz Propojit data s obrazci a okno Externí data

Jak vytvořit propojení se zdrojem dat

Nyní provedeme druhý krok, propojení zdroje dat.

Popisek 1 Začněte klepnutím na příkaz Propojit data s obrazci v nabídce Data. Zobrazí se dotaz, jaký typ zdroje dat chcete propojit a kde se tento zdroj dat nachází.
Popisek 2 Po zodpovězení těchto dotazů se data zobrazí jako řádky v okně Externí data.

Dalším krokem je spojení dat s obrazci. Tento krok je popsán v následující části.

Stránka 7 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ