Stránka 3 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Seznámení se s aplikací Word 2007 I: Vytvoření prvního dokumentu

Pás karet v horní části stránky a kurzor v prázdném dokumentu

Popisek 1 Pás karet v horní části stránky
Popisek 2 Kurzor

Nad dokumentem je v horní části aplikace Word umístěn pás karet. Tlačítka a příkazy na pásu karet se používají k předávání pokynů aplikaci Word.

Aplikace Word čeká, až začnete psát. Podle umístění kurzoru, což je blikající svislá čára levém horním rohu stránky, poznáte, kde se zadaný text na stránce zobrazí. Prázdný prostor vlevo od kurzoru a nad ním jsou okraje, o kterých se dozvíte více později v tomto cvičení. Pokud nyní začnete psát, začne se stránka zaplňovat textem od levého horního rohu.

Pokud nechcete začít psát v horní části stránky, ale níže na stránce, stiskněte opakovaně klávesu ENTER na klávesnici, dokud se kurzor nezobrazí na místě, kde chcete začít zadávat text.

Jestliže chcete odsadit první řádek textu, stiskněte před zadáním textu klávesu TAB na klávesnici. Kurzor se tímto způsobem posune o 1,25 cm doprava.

Během psaní se kurzor posunuje směrem doprava. Až se dostanete na konec pravé strany stránky, pokračujte v psaní. Aplikace Word kurzor automaticky přesune na další řádek.

Pokud chcete vytvořit nový odstavec, stiskněte klávesu ENTER.

Stránka 3 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ