Stránka 21 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Koncepční obrázky formátů souborů aplikace Excel

V aplikaci Excel 2007 můžete otevírat soubory vytvořené v dřívějších verzích, a to od aplikace Excel 95 až po Excel 2003.

V aplikaci Excel 2007 můžete otevírat soubory vytvořené v dřívějších verzích, a to od aplikace Excel 95 až po Excel 2003.

Co když jste však první v kanceláři, kdo má aplikaci Excel 2007? Co když musíte sdílet soubory s odděleními, která aplikaci Excel 2007 dosud nemají? I tak můžete všichni navzájem sdílet sešity, a to pomocí následujícího postupu:

Staré soubory zůstanou starými, dokud se nerozhodnete to změnit:     Pokud otevřete soubor vytvořený v dřívější verzi, pak při uložení tohoto souboru a při práci s ním bude automatické nastavení v dialogovém okně Uložit jako takové, že soubor bude uložen ve formátu původní verze. Jestliže byl soubor vytvořen v aplikaci Excel 2003, uloží jej aplikace Excel 2007 ve formátu 2003, pokud toto nastavení nezměníte.

Novější funkce vás budou varovat, pokud soubor uložíte jako starší:     Pokud soubor uložíte ve formátu předchozí verze, pak vás nástroj Kontrola kompatibility upozorní v případě, že některá z funkcí aplikace 2007 není kompatibilní s dřívější verzí.

Pokud například použijete barvu v záhlaví v aplikaci Excel 2007 a soubor uložíte ve formátu Excel 97-2003, nástroj Kontrola kompatibility vám oznámí, že dřívější verze aplikace Excel nenabízí barvy pro záhlaví a zápatí a že se záhlaví bude zobrazovat jako prostý text.

Důležité:     Pokud nová funkce nebude při uložení souboru ve formátu starší verze a jeho následném otevření v aplikaci Excel 2007 znovu k dispozici, zobrazí nástroj Kontrola kompatibility upozornění.

Máte možnost nejprve vytvořit kopii novějšího souboru v novějším formátu:    Kopii sešitu ve formátu 2007 si můžete ponechat. Stačí použít funkci Uložit jako a vybrat možnost Sešit aplikace Excel (*.xlsx). Tato kopie souboru bude obsahovat všechny funkce aplikace Excel 2007.

Sdílení dokumentů mezi jednotlivými verzemi pomocí převaděče:     Pokud vytvoříte soubor ve formátu 2007 a uložíte jej ve formátu 2007, mohou vaši kolegové pracující s verzemi 2000 až 2003 aplikace Excel (s nejnovějšími opravami a aktualizacemi Service Pack) pracovat se soubory ve formátu 2007. Pokud klepnou na dokument, budou dotázáni, zda chtějí stáhnout převaděč, s jehož pomocí mohou dokument otevřít.

Pokud vás zajímají technické podrobnosti, je formát souborů aplikace Excel 2007 založený na jazyce XML (Extensible Markup Language) a zahrnuje formáty Office Open XML. Jedná se o nový formát souborů také pro aplikace Microsoft Office Word 2007 a PowerPoint 2007.

Stránka 21 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ