Stránka 10 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Obrazec a odpovídající okno Data obrazce

Klepněte na obrazec a v okně Data obrazce se zobrazí veškerá importovaná data, která jsou propojena s obrazcem.

Další akce, ke které dojde, je méně zřejmá. Data z celého řádku jsou importována do obrazce. Pokud chcete zobrazit veškerá data obrazce, vyberte obrazec a podívejte se do okna Data obrazce. (Jestliže okno není zobrazeno, můžete jej zobrazit pomocí nabídky Zobrazit.)

Stránka 10 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ