Stránka 3 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy II: Datové symboly

Obrazec s jedním datovým symbolem, který obsahuje tři popisky: text, datovou čáru a tachometr

Obrazec, datový symbol a popisky dat.

Co je datový symbol? Datový symbol je sada popisků dat obrazce. To stojí za zopakování: Datový symbol je sada popisků dat obrazce. Například k tomuto obrazci balicího oddělení je připojen pouze jeden datový symbol. Tento datový symbol však obsahuje tři popisky. První, textový popisek, ukazuje název oddělení: Balení. Další, popisek datové čáry, zachycuje počet zpracovávaných objednávek: 14. A popisek tachometru ukazuje průměrný čas nutný ke zpracování objednávky: 10 dní.

Datový symbol je připojen k obrazci, takže při přesunu obrazce se přesune také datový symbol a veškeré popisky.

Shrňme si tedy naše definice: Máme samotný obrazec, a dále datový symbol, který je k tomuto obrazci připojen. Součástí datového symbolu jsou jednotlivé popisky dat.

Stránka 3 z 16PŘEDCHOZÍDALŠÍ