Stránka 17 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Tabulka dat s jedinečnými hodnotami ve sloupci ID zákazníka, tabulka dat s duplicitními ID ve sloupci ID zákazníka

Použijte sloupec s jedinečnými daty.

Jiným způsobem usnadnění práce s daty v aplikaci Visio je zajistit, aby sloupec ve zdroji dat obsahoval jedinečné hodnoty. Pokud aktualizujete data propojená s diagramem, aplikace Visio musí identifikovat, který řádek v okně Externí data (a tedy který obrazec v diagramu) má být aktualizován. V případě sloupce s jedinečnými hodnotami, například identifikační čísla, proběhne aktualizace hladce.

Na obrázku uvedeném výše je to znázorněno v příkladu A. V příkladu B jsou duplicitní hodnoty ve sloupci s ID. To by mohlo být pro aplikaci Visio a také pro uživatele matoucí, jak od sebe řádky rozeznáte?

Poznámka:     Sloupec s jedinečnými hodnotami se také nazývá klíčový sloupec neboli primární klíč. Jestliže jako zdroj dat používáte databázi, je toto uspořádání již pravděpodobně zajištěno. Pokud však používáte aplikaci Excel, měli byste zajistit, aby takový sloupec existoval.

Stránka 17 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ