Stránka 16 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Tabulka dat se záhlavím sloupců a vyplněnými řádky, tabulka dat s chybějícím záhlavím sloupců a prázdným řádkem

Nezapomeňte používat záhlaví sloupců a zabraňte prázdným řádkům.

Vzhledem k tomu, že řádky jsou spojeny s obrazci, existují různé možnosti zajištění snadnější práce s daty v aplikaci Visio. První možností je zajistit, aby data byla uspořádána v tabulce se záhlavím sloupců nahoře a řádky pod nimi.

Pokud použijete databázi, je tento stav již pravděpodobně zajištěn. Jestliže však používáte aplikaci Microsoft Office Excel, je na vás, abyste zajistili tuto strukturu dat.

Příklad A na obrázku znázorňuje data uspořádaná do sloupců a řádků se záhlavím sloupců nahoře. Toto uspořádání bude fungovat skvěle. Příklad B může fungovat dobře, ale pro uživatele a aplikaci Visio bude náročnější, protože neobsahuje záhlaví sloupců a obsahuje prázdný řádek.

Stránka 16 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ