Stránka 4 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Nové karty se zobrazí při vytvoření grafu: Návrh, Rozložení a Formát

Vytvořte graf klepnutím na tlačítko na kartě Vložení ve skupině Grafy. Poté budou k dispozici karty Nástroje grafu: karty Návrh, Rozložení a Formát.

Na pásu karet se nacházejí nejčastěji používané příkazy. Namísto zobrazování každého příkazu po celou dobu zobrazuje aplikace Excel 2007 některé příkazy pouze v době, kdy byste je mohli potřebovat, v závislosti na prováděné akci.

Pokud například nemáte na listu graf, příkazy pro práci s grafy nejsou nutné.

Jakmile ale graf vytvoříte, zobrazí se položka Nástroje grafu se třemi kartami: Návrh, Rozložení a Formát. Na těchto kartách naleznete příkazy, které jsou zapotřebí pro práci s grafem. Pás karet reaguje na akce uživatelů.

Kartu Návrh použijete ke změně typu a umístění grafů, kartu Rozložení ke změně nadpisů grafů nebo dalších prvků grafů a kartu Formát k vyplnění barev a změně stylů čar. Po dokončení grafu klepněte vně oblasti grafu. Karty Nástroje grafu zmizí. Pokud je chcete zpět, klepněte dovnitř grafu. Karty se znovu zobrazí.

Nemějte tedy obavy, pokud neuvidíte neustále všechny potřebné příkazy. Proveďte první krok. Potom budou potřebné příkazy po ruce.

Stránka 4 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ