Stránka 9 z 22PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Tisk velkých výkresů s výsledky podle představ

Cvičný soubor aplikace Visio a pokyny k praktické části Pokyny k praktickému cvičení se zobrazí v samostatném okně vedle okna aplikace Visio.

Cvičení v aplikaci Visio
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Nyní, po seznámení se základními koncepty týkajícími se tisku výkresů aplikace Visio, se podívejte na tyto koncepty v kontextu velkého vývojového diagramu.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Visio se spustí aplikace Visio, do počítače se stáhne cvičný výkres a v samostatném okně se zobrazí pokyny k praktické části (viz obrázek). Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Visio 2003.

Tipy

  • Pokud se pokyny k praktickému cvičení nezobrazí nebo po kliknutí do okna aplikace Visio zmizí, klikněte na tlačítko Nápověda na panelu nástrojů aplikace Visio a potom na tlačítko Automaticky uspořádat v levém horním rohu okna s pokyny.
  • Jestliže pokyny k praktickému cvičení překryjí okno aplikace Visio, klikněte na tlačítko Automaticky uspořádat v levém horním rohu okna s pokyny.

Než začnete

Pokud je aplikace Visio spuštěná, ukončete ji.

Spuštění praktického cvičení

Klikněte na tlačítko Praktická část v aplikaci Visio.

Velikost stažených souborů:    57 kB (méně než 1 min při 56 kB/s)

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Jaký je nejlepší způsob získání požadovaných výsledků při každém tisku?

Vytvořit všechny výkresy na stránkách výkresů formátu A4 nebo A3 a vytisknout je na stránky stejných velikostí.

Zobrazit náhled výkresu před tiskem.

Je nutné si uvědomit, jaké velikosti papíru tiskárna podporuje.

Co hlavně určuje velikost tištěného výkresu?

Velikosti stránek podporované tiskárnami, pro které má uživatel nainstalované ovladače.

Množství obsahu na stránce výkresu.

Velikost stránky výkresu, na které je výkres vytvořen.

Stránka 9 z 22PŘEDCHOZÍDALŠÍ