Stránka 5 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Seznámení se s aplikací Word 2007 I: Vytvoření prvního dokumentu

Klepnutím na tlačítko Přehrát zobrazíte animaci znázorňující postup klepnutí pravým tlačítkem myši na červeně, zeleně nebo modře podtržená slova a zobrazení navržených oprav.


Během zadávání textu může aplikace Word občas některá slova podtrhnout červeně, zeleně nebo modře.

  • Červené podtržení:     Označuje, že jste pravděpodobně udělali pravopisnou chybu nebo že aplikace Word toto slovo nezná, například vlastní jméno nebo název místa. Pokud jste zadali slovo, které je pravopisně správně, ale aplikace Word toto slovo nezná, můžete je přidat do slovníku aplikace Word, takže v budoucnosti již nebude podrženo. Postup je uveden v praktickém cvičení.
  • Zelené podtržení: Aplikace Word navrhuje, abyste zkontrolovali správnost gramatiky.
  • Modré podtržení:     Pravopis slova je správný, ale slovo zřejmě není správné v kontextu celé věty. Například pokud zadáte „některý“, ale správné slovo je „který“.

Jak se s podtržením pracuje? Klepněte pravým tlačítkem myši na podtržené slovo a zobrazí se navržené změny (v některých případech nenabízí aplikace Word alternativní změny pravopisu). Klepnutím na navržené slovo nahradíte slovo v dokumentu a podtržení zmizí. Všimněte si, že když vytisknete dokument s podtrženými slovy, podtržení se na stránkách nevytiskne.

Upozornění týkající se zelených a modrých podtržení: Aplikace Word je výborný nástroj pro opravu pravopisu, který je poměrně jednoduchý (většinou). Ale gramatika a správné použití slov už jsou složitější. Pokud si myslíte, že máte pravdu a aplikace Word se mýlí, můžete navržené změny ignorovat a odstranit podtržení. Postup se naučíte v praktickém cvičení.

Tip     Jestliže se nechcete zastavovat u každého podtrženého slova, můžete podtržení ignorovat. Po dokončení práce můžete v aplikaci Word zadat kontrolu pravopisu a gramatiky najednou. Postup se naučíte v praktickém cvičení.

Po klepnutí na tlačítko Přehrát se zobrazí postup přijetí navržených změn pro podtržená slova.

Stránka 5 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ