Stránka 4 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Seznámení se s aplikací Word 2007 I: Vytvoření prvního dokumentu

Karta Odstavec a značky mezer v dokumentu aplikace Word

Dokument se značkami formátování
Popisek 1 Značka odstavce navíc: klávesa ENTER byla stisknuta dvakrát.
Popisek 2 Značka tabulátoru navíc: klávesa TAB byla stisknuta dvakrát, takže druhý odstavec je více odsazen než první.
Popisek 3 Mezera navíc mezi slovy: MEZERNÍK byl stisknut dvakrát, nikoli pouze jednou.

Představte si, že jste napsali několik odstavců textu. Odstavce jsou od sebe hodně vzdáleny a druhý odstavec začíná více vpravo než první odstavec.

Umístění textu můžete přesně zobrazit pomocí značek formátování, které aplikace Word automaticky vkládá během psaní. Tyto značky jsou v dokumentech vždy obsaženy, ale pokud je nezobrazíte, nejsou viditelné.

Pokud chcete zobrazit značky formátování, použijte pás karet v horní části okna. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na tlačítko Zobrazit či skrýtVzhled tlačítka. Opětovným klepnutím na tlačítko skryjete značky formátování.

Tyto značky nejsou určeny jen pro zobrazení. Vymazáním značek mezer můžete odstranit mezery navíc.

Když tyto značky uvidíte poprvé, budete se pravděpodobně divit, co znamenají a možná se budete obávat, že značky formátování budou vytištěny. Tyto značky se nevytisknou, nebudou tedy vytištěny na stránkách, i když jsou na obrazovce zobrazeny.

Co tedy jsou značky formátování a co znamenají? Zde uvádíme několik příkladů:

Aplikace Word vloží značku odstavce Značka odstavce při každém stisknutí klávesy ENTER pro zahájení nového odstavce. Na obrázku je jedna značka odstavce mezi dvěma odstavci navíc, což znamená, že klávesa ENTER byla stisknuta dvakrát. Tím je vytvořena mezera navíc. Při odstranění nadbytečné značky odstavce bude odstraněna mezera navíc mezi dvěma odstavci.

Při každém stisknutí klávesy TAB se zobrazí jedna šipka Obrázek šipky. Na obrázku je jedna šipka v prvním odstavci a dvě šipky v druhém odstavci, takže klávesa TAB byla ve druhém odstavci stisknuta dvakrát.

Tečky Tečka znázorňují, kolikrát jste stisknuli MEZERNÍK mezi jednotlivými slovy, případně pokud omylem stisknete MEZERNÍK mezi písmeny ve slově. Jedna tečka je jedna mezera, dvě tečky jsou dvě mezery. Za normálních okolností by mezi jednotlivými slovy měla být pouze jedna mezera. Tyto tečky se liší od teček na konci vět. Tečky na konci vět (jsou vždy zobrazeny) jsou umístěny v dolní části řádku. Tečky mezer jsou umístěny výše, přibližně ve středu řádky.

V praktickém cvičení se seznámíte s postupem odstranění mezery navíc vymazáním nadbytečných značek formátování.

Stránka 4 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ