Stránka 3 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Karta Domů, skupina Zarovnání a příkaz Zalomit text

Tři části pásu karet jsou karty, skupiny a příkazy.

Pás karet se skládá ze tří základních částí:

Popisek 1 Karty: Existuje sedm karet, které se nacházejí v horní části pásu. Představují základní úlohy prováděné v aplikaci Excel.
Popisek 2 Skupiny: Jednotlivé karty obsahují skupiny, v nichž jsou společně zobrazeny související položky.
Popisek 3 Příkazy: Příkaz je tlačítko, pole pro zadání nebo nabídka.

Jak nejlépe začít? Začněte u první karty.

Nejdůležitější příkazy aplikace Excel jsou shromážděny na první kartě, na kartě Domů. Příkazy, které se nachází na této kartě, identifikovala společnost Microsoft jako nejčastěji používané příkazy při provádění základních úloh s listy.

Například příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat jsou uspořádány na kartě Domů v první skupině Schránka. Následují příkazy formátování písma ve skupině Písmo. Příkazy používané k zarovnání textu na střed nebo k zarovnání textu doprava či doleva jsou umístěny ve skupině Zarovnání a příkazy pro vložení nebo odstranění buněk, řádků, sloupců a listů jsou uspořádány ve skupině Buňky.

Skupiny shromažďují všechny příkazy, které byste mohli potřebovat pro daný typ úlohy, a v průběhu úlohy jsou stále zobrazené a dostupné, místo aby byly skryty v nabídkách. Tyto důležité příkazy jsou viditelné nad pracovním prostorem.

Zde je příklad snadnější práce: Pokud chcete, aby byl text v buňce zobrazen v několika řádcích, není nutné klepnout na příkaz v nabídce, poté klepnout na kartu v dialogovém okně a nakonec klepnout na možnost v dialogovém okně. Jednoduše stačí klepnout na tlačítko Zalomit textVzhled tlačítka ve skupině Zarovnání na kartě Domů. Tento postup si vyzkoušíte v praktickém cvičení.

Stránka 3 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ