Stránka 12 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Obrazec a odpovídající okno Data obrazce

Okno Data obrazce

Uživatelé, kteří používali předchozí verzi aplikace Visio, často kladou některé otázky. Jedna z nich je, jestli je možné přepsat hodnoty v okně Data obrazce. Ano, je to možné. Tyto změny se projeví také v datech v obrazci. Provedené změny však nebudou odeslány do zdroje původních dat. Ve výchozím nastavení zůstanou také změny provedené v okně Data obrazce tak, jak jste je zadali. Pokud aktualizujete data, nebudou změny těchto hodnot přepsány externími daty. (Toto chování můžete změnit, pokud chcete. Podrobné informace jsou uvedeny kartě Rychlá reference na konci tohoto kurzu.)

Další otázkou je, co se stalo s oknem Vlastní vlastnosti, které bylo v předchozí verzi. Odpověď je, že se s oknem nestalo nic. Okno Data obrazce je okno Vlastní vlastnosti, v této verzi aplikace Visio má jen jiný název.

Stránka 12 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ