Pokyny pro zajištění snadného použití (usnadnění přístupu) při vytváření šablon

Mnoho zákazníků bude při používání vašich šablon využívat funkce a zařízení pro usnadnění přístupu, jako jsou programy pro čtení obrazovky a nastavení vysokého kontrastu. Mohou rovněž pracovat se speciálním nastavením zobrazení, jako jsou velká písma nebo ikony. Při vývoji šablon vezměte v úvahu následující pokyny, jejichž cílem je usnadnění přístupu.

Další informace o otázkách a řešeních usnadnění přístupu naleznete na webu Microsoft Accessibility (v angličtině).

Rozložení stránky

Při vývoji šablony:

 • Zkuste ponechat dostatek bílého místa mezi sloupci, obrázky a odstavci textu na stránce, abyste zlepšili čitelnost.
 • Zvažte použití odsazení, odrážek a čísel, aby bylo možné text snáze sledovat.

Začátek stránky Začátek stránky

Alternativní text

 Důležité   Přidejte ke všem obrázkům v šablonách (s výjimkou automatických tvarů) alternativní text.

Doporučené postupy pro alternativní text:

 • Nemusí být zobrazen současně s obrázkem, aby byl srozumitelný.
 • Je co nejvýstižněji formulován a nepřekračuje 100 znaků.
 • Jedná se o fragment věty, nikoli celou větu; velké písmeno je jen u prvního slova.
 • Nezahrnuje interpunkci na konci ani formátování tučným písmem či kurzívou.
 • Nezačíná slovním spojením „Obrázek (čeho)“.

Začátek stránky Začátek stránky

Velikost písma

Doporučené postupy při výběru písem pro použití ve stylech šablon:

 • Obecně se vyhýbejte písmům s velikostí menší než 10 bodů.
 • Chcete-li zjistit, zda je váš text čitelný, otestujte šablony pomocí funkcí pro usnadnění v systému Windows, jako jsou velká písma, nastavení vysokého kontrastu a lupa. Další informace o použití funkcí usnadnění naleznete v okně Pomoc a podpora ve svém počítači (dostupném z nabídky Start).

Začátek stránky Začátek stránky

Barevná schémata

V případě, že vytváříte vlastní barevné palety motivů:

 • Mějte na paměti, že písma se světlou nebo bledou barvou (například světle modrá) na světlých pozadích (například měkce žlutém) mohou některým zákazníkům ztížit čtení textu.
 • Aby byla zajištěna čitelnost textu pro většinu uživatelů, doporučujeme otestovat barevná schémata v šablonách jejich zobrazením při nastavení vysokého kontrastu.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007