Co je potřeba vědět před vytvořením šablony

Když přemýšlíte nad typem šablony, kterou chcete vytvořit, a nad tím, kdo by ji mohl použít, vezměte v úvahu následující.

V tomto článku


Geopolitické problémy

Je těžké šablonu navrhnout tak, aby ji mohl použít každý. Pokud chcete, aby byly vaše šablony přijatelné pro více zákazníků, je vhodné vědět, jaké jsou běžné geopolitické problémy, a vyhnout se jim.

Doporučené postupy:

  • V šablonách by se měly objevovat osoby různých etnik, věkových skupin a pohlaví.
  • Náboženské obrázky a výrazy používejte pouze v odpovídajícím kontextu, například na svátečních pohlednicích nebo pozvánkách na náboženské slavnosti.

Co je třeba mít na paměti:

  • Fotografie, obrázky a grafika obsahující gesta mohou být pro některé zákazníky urážlivé.
  • Mapy a vlajky mohou být pro někoho citlivé záležitosti.

Začátek stránky Začátek stránky

Zamýšlená cílová skupina

Obsah musí být vhodný pro cílovou skupinu, které je určen. Například hovorové výrazy, odkazy na měnu a uvedený čas a další jednotky musí odpovídat místním konvencím podle toho, kde zamýšlíte šablonu publikovat.

Začátek stránky Začátek stránky

Snadnost použití (dostupnost)

Někteří zákazníci budou pracovat s vašimi šablonami za použití funkcí usnadnění, jako jsou nástroje pro čtení obrazovky a nastavení vysokého kontrastu. To, jak vyvinete šablony (například zvolená barva písma, barva pozadí a rozložení), může mít vliv na to, jak snadné bude jejich použití pro některé zákazníky.

Další informace získáte v tématu Zpřístupnění šablon uživatelům s postižením.

Začátek stránky Začátek stránky

Technická přesnost

Veškeré informace, které poskytnete v šabloně, musí být dle vašeho nejlepšího vědomí co nejpřesnější. Technické funkce, jako makra nebo výpočty, musí správně fungovat. Pokud šablona obsahuje chyby nebo nefunguje podle předpokladů, může být z webu odstraněna.

Začátek stránky Začátek stránky

Vydavatelské standardy

Je nutné, aby veškeré informace ve vašich šablonách vyhovovaly uznávaným vydavatelským standardům týkajícím se pravopisu, gramatiky, interpunkce a jazykové mechaniky. Informace získáte v uznávaných vydavatelských zdrojích, jako jsou například Pravidla českého pravopisu a další publikace a online zdroje Ústavu pro jazyk český.

Jestliže vytváříte šablonu dokumentu pro použití v určitém oboru nebo profesi, například obchodní dopis, technickou zprávu nebo právní dokument, musí takový dokument vyhovovat nejnovějším publikovaným standardům. Odpovídáte za to, že tyto šablony budou aktualizovány, pokud se styly nebo požadavky změní.

Začátek stránky Začátek stránky

Právní požadavky týkající se používání názvů

 Důležité   Z důvodu ochrany autorských práv, ochranných známek a osobních údajů je nutné, aby všechna jména osob, názvy společností, adresy, telefonní čísla, adresy URL webů a e-mailové adresy ve vašich šablonách vyhovovaly právním požadavkům týkajícím se používání názvů stanovených společností Microsoft. Další informace naleznete v pokynech k online zástupným symbolům a ukázkovým textům pro jednotlivé produkty, pro které vytváříte šablony.

Začátek stránky Začátek stránky

Práva na další distribuci obsahu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další informace v souvislosti s tím, jak můžete vy nebo společnost Microsoft dále distribuovat šablony, kontaktujte zástupce společnosti Microsoft.

Začátek stránky Začátek stránky

Tipy a nástroje pro práci se systémem Microsoft Office

Informace o novinkách v produktech systému Microsoft Office nebo nápovědu a postupy naleznete na webu s nápovědou a postupy k systému Microsoft Office.

Další informace týkající se ukládání souboru systému Office 2010 naleznete v následujících zdrojích:

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007