Začínáme s aplikací Word 2007
Používali jste některou z předchozích verzí aplikace Word?
Zúčastněte se online kurzu „Přechod na aplikaci Word 2007“ a sami zjistěte, co vám aplikace Word 2007 může nabídnout.
Zúčastnit se výuky k aplikaci Word 2007
Postrádáte nabídky?
Příkazy můžete vyhledat pomocí interaktivního animovaného průvodce. Pokud přejdete na příkaz v aplikaci Word 2003, zobrazíte jeho umístění v aplikaci Word 2007.
Interaktivní průvodce
Ještě jste s aplikací Word nepracovali?
Podívejte se na postupy nejběžnějších úkolů v aplikaci Word 2007.
Získat informace o základních úkolech v aplikaci Word 2007
Začínáme s aplikací Excel 2007
Používali jste některou z předchozích verzí aplikace Excel?
Zúčastněte se online kurzu „Přechod na aplikaci Excel 2007“ a sami zjistěte, co vám aplikace Excel 2007 může nabídnout.
Zúčastnit se výuky k aplikaci Excel 2007
Postrádáte nabídky?
Příkazy můžete vyhledat pomocí interaktivního animovaného průvodce. Pokud přejdete na příkaz v aplikaci Excel 2003, zobrazíte jeho umístění v aplikaci Excel 2007.
Interaktivní průvodce
Ještě jste s aplikací Excel nepracovali?
Podívejte se na postupy nejběžnějších úkolů v aplikaci Excel 2007.
Získat informace o základních úkolech v aplikaci Excel 2007
Začínáme s aplikací Outlook 2007
Používali jste některou z předchozích verzí aplikace Outlook?
Zúčastněte se online kurzu „Přechod na aplikaci Outlook 2007“ a sami zjistěte, co vám aplikace Outlook 2007 může nabídnout.
Zúčastnit se výuky k aplikaci Outlook 2007
Postrádáte nabídky?
Příkazy můžete vyhledat pomocí interaktivního animovaného průvodce. Pokud přejdete na příkaz v aplikaci Outlook 2003, zobrazíte jeho umístění v aplikaci Outlook 2007.
Interaktivní průvodce
Ještě jste s aplikací Outlook nepracovali?
Začínáme s aplikací PowerPoint 2007
Používali jste některou z předchozích verzí aplikace PowerPoint?
Zúčastněte se online kurzu „Přechod na aplikaci PowerPoint 2007“ a sami zjistěte, co vám aplikace PowerPoint 2007 může nabídnout.
Zúčastnit se výuky k aplikaci PowerPoint 2007
Postrádáte nabídky?
Příkazy můžete vyhledat pomocí interaktivního animovaného průvodce. Pokud přejdete na příkaz v aplikaci PowerPoint 2003, zobrazíte jeho umístění v aplikaci PowerPoint 2007.
Interaktivní průvodce
Ještě jste s aplikací PowerPoint nepracovali?
Podívejte se na postupy nejběžnějších úkolů v aplikaci PowerPoint 2007.
Získat informace o základních úkolech v aplikaci PowerPoint 2007
Začínáme s aplikací Access 2007
Používali jste některou z předchozích verzí aplikace Access?
Zúčastněte se online kurzu „Přechod na aplikaci Access 2007“ a sami zjistěte, co vám aplikace Access 2007 může nabídnout.
Zúčastnit se výuky k aplikaci Access 2007
Postrádáte nabídky?
Příkazy můžete vyhledat pomocí interaktivního animovaného průvodce. Pokud přejdete na příkaz v aplikaci Access 2003, zobrazíte jeho umístění v aplikaci Access 2007.
Interaktivní průvodce
Ještě jste s aplikací Access nepracovali?
Podívejte se na postupy nejběžnějších úkolů v aplikaci Access 2007.
Získat informace o základních úkolech v aplikaci Access 2007

Šipka Používáte systém Office 2010? Začínáme se systémem Office 2010
Karta Nápověda v systému Microsoft Office 2007
Karta Nápověda umožňuje snadné interaktivní vyhledávání příkazů a poskytuje nápovědu pro nové uživatele systému Office 2007. Stažením a instalací tohoto doplňku přidáte kartu Nápověda do aplikací Word 2007, Excel 2007 a PowerPoint 2007.

Stáhnout (Angličtina)
Další informace >
Doplněk karty Nápověda pro aplikaci Word 2007


Doplněk Vyhledávání příkazů pro systém Office 2007
Stažením a instalací tohoto jediného doplňku přidáte do aplikací Word, Excel a PowerPoint vlastní kartu Hledání. Zadejte vlastními slovy, jaký příkaz hledáte, a prohlédněte si, jak provést příslušný úkol pomocí pásu karet.

Stáhnout
Doplněk Vyhledávání příkazů pro systém Office 2007

Vyzkoušet Office Online
Vyberte aplikaci Office Online, ve které chcete vytvářet a sdílet dokumenty:
(Je vyžadováno přihlášení)


 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.