Viz také:
Výsledky z webu Office.com
Odstranění buňky, řádku nebo sloupce z tabulky
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Vyberte buňky (Buňka: Pole tvořené průsečíkem řádku a sloupce na listu nebo v tabulce, do nějž lze zadat informace.) , řádky nebo sloupce...
Word 2003
Odstraňování problémů s tabulkami
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Při zápisu do tabulky se mění velikost sloupce Velikost sloupců tabulky je v aplikaci Microsoft Word automaticky přizpůsobována vloženému...
Word 2003
Přidání buňky, řádku nebo sloupce do tabulky
Článek Zobrazit vše Skrýt vše V nabídce Tabulka přejděte na příkaz Vložit a klepněte na některou z možností. Tipy Řádek na konec tabulky (Tabulka: Jeden nebo více řádk...
Word 2003
Umístění grafiky a textu
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Proveďte jeden z následujících kroků: Změna okrajů kolem textu v automatickém tvaru nebo textovém poli Klepněte na automatický tvar (Auto...
Word 2003
Vložení obrázku
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Proveďte jednu z následujících akcí: Vložení obrázku ze souboru Klepněte na místo, kam chcete vložit obrázek. V nabídce Vložit ukažte na ...
Word 2003
Změna velikosti celé tabulky nebo jejích částí
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Proveďte některý z následujících kroků: Změna velikosti celé tabulky Ve zobrazení rozložení při tisku (Zobrazení rozložení při tisku: Zob...
Word 2003