Viz také:
Výsledky z webu Office.com
KDYŽ
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Vrátí určitou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRA...
Excel 2003
Přidání nebo odebrání ohraničení buněk
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit urč...
Excel 2003
Přidání nebo odebrání stínování buněk
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Vyberte buňky, u kterých chcete stínování přidat nebo odebrat. Proveďte jeden z následujících kroků: Stínování buněk plnými barvami Chcet...
Excel 2003
SUMA
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Sečte všechna čísla v oblasti buněk. Syntaxe SUMA ( číslo1 ;číslo2;...) Číslo1; číslo2; ...      je 1 až 30 argumentů, které chcete sečís...
Excel 2003
Vytvoření podmíněných vzorců pomocí funkce KDYŽ
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Výsledkem je logická hodnota (PRAVDA nebo NEPRAVDA) Úkol proveďte pomocí funkcí a A, NEBO a NE a operátorů (Operátor: Znak nebo symbol, k...
Excel 2003