Viz také:
Výsledky z webu Office.com
Kopírování nebo přesunutí propojených textových polí
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Text (Text: Text obsažený v jednom textovém poli nebo řetězci propojených textových polí) můžete zkopírovat nebo přesunout do jiného doku...
Word 2003
Odstranění propojeného textového pole při zachování textu
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Přepněte do zobrazení rozložení při tisku (Zobrazení rozložení při tisku: Zobrazení dokumentu nebo jiného objektu v podobě, v jaké bude v...
Word 2003
Rozdělení článku na několik míst pomocí textových polí
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pokud očekáváte velké množství změn v textu, je vhodné tyto změny provést ještě před zkopírováním textu do prázdných propojených textovýc...
Word 2003
Změna velikosti loga nebo obrázku v šabloně
Článek V šablonách je grafika často umístěna do textových polí z důvodu usnadnění jejího umístění. Textová pole obsahující grafiku nebo text často nemají zobrazeny okr...
Word 2003
Zrušení propojení textových polí
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Propojení mezi libovolnými dvěma propojenými textovými poli (Textové pole: Kontejner pro text nebo grafiku umožňující přesunutí a změnu v...
Word 2003