Přejít k výsledkům hledání
PRODUKT
Výsledky z webu Office.com
Změna formátu zprávy na formát HTML, formát RTF nebo prostý text
Článek Jednotlivé e-mailové aplikace se od sebe mohou lišit, je proto potřeba používat formát zprávy, který bude podporovat aplikace příjemce. Aplikace Microsoft Outlo...
Outlook 2007
Přidání odkazů s mezerami do e-mailové zprávy
Článek Systém Microsoft Windows podporuje dlouhé názvy souborů. Pokud však vkládáte odkaz na soubor s mezerami do e-mailové zprávy, aplikace Microsoft Outlook ukončí o...
Outlook 2007
Uložení zprávy
Článek Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 poskytuje několik možností uložení e-mailové zprávy. Přijatou zprávu je například možné uložit jako soubor na jednotku pe...
Outlook 2007
Použití funkce automatického vyplňování jmen (automatického dokončování)
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Automatické dokončování je funkce, která umožňuje zobrazit jména a e-mailové adresy v okamžiku, kdy je začnete psát. Jedná se o návrhy mo...
Outlook 2007
Uspořádání zpráv do předdefinovaných skupin
Článek Zobrazit vše Skrýt vše K seřazení složky Doručená pošta můžete použít uspořádání. Uspořádání je předem definované seskupení a pořadí řazení zpráv. Můžete napřík...
Outlook 2007
Zakázání zobrazování alternativních návrhů e-mailových aliasů serverem Exchange
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domác...
Outlook 2007
Automatické odesílání kopií odeslaných zpráv jinému uživateli
Článek Zobrazit vše Skrýt vše V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 lze určit, aby při odeslání každé zprávy byla jiným osobám nebo distribučním seznamům odeslána a...
Outlook 2007
Použití šablon elektronické pošty, motivů a pozadí v e-mailových zprávách
Článek V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 jsou k dispozici šablony a motivy, takže k e-mailovým zprávám ve formátu HTML lze snadno přidat prvky vzhledu. Šablony ...
Outlook 2007
Odstranění jména z funkce Automatické dokončování
Článek Automatické dokončování je funkce, která umožňuje zobrazit jména a e-mailové adresy v okamžiku, kdy je začnete psát. Jedná se o návrhy možných shodných položek ...
Outlook 2007
Obnovení odstraněných položek
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domác...
Outlook 2007
Zobrazení předmětu zprávy
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Chcete mít v podokně Doručená pošta zobrazen sloupec Předmět ? Dostali jste zprávu s prázdným řádkem Předmět ? Chybí zcela záhlaví zprávy...
Outlook 2007
Změna vzhledu e-mailové zprávy
Článek Co chcete udělat? Přidání barvy pozadí, přechodu, textury, vzorku nebo obrázku Změna písma Přidání grafiky Přidání číslovaného seznamu nebo seznamu s odrážkami ...
Outlook 2007
Kontrola pravopisu a gramatiky, vyhledání zdrojů informací a přeložení e-mailové zprávy
Článek Co chcete udělat? Kontrola pravopisu nebo gramatiky Vyhledání zdrojů informací online Překlad textu Kontrola pravopisu nebo gramatiky Ve výchozím nastavení kont...
Outlook 2007
Vyhledání a nahrazení textu v e-mailové zprávě nebo položce
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 umožňuje vyhledat a nahradit text, formátování, znaky konce odstavce, konce stránek (Konec stránky...
Outlook 2007
Vkládání vodorovných čar
Článek Přidání vodorovných čar do e-mailové zprávy může pomoci oddělit části dlouhé zprávy a dodat zprávě vizuální působivost. Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 o...
Outlook 2007, Word 2007
Vytvoření hypertextového odkazu
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 vytvoří hypertextový odkaz, pokud zadáte adresu existující webové stránky, například www.contoso.c...
Outlook 2007
Animovaná grafika v e-mailové zprávě nefunguje
Článek Příznaky Při přijetí e-mailové zprávy, která obsahuje animovanou grafiku, například animované soubory s příponou GIF, se zobrazí pouze statické obrázky. Příčina...
Outlook 2007
Odebrání nebo změna pozadí a šablony v odpovědích a zprávách předávaných dál
Článek Aplikace Outlook podporuje řadu možností pro přizpůsobení e-mailových zpráv, včetně použití barev pozadí a obrázků. Volba barvy pozadí nebo obrázku v e-mailu pr...
Outlook 2007
Vložení symbolu nebo zvláštního znaku
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Dialogové okno Symbol je možné používat k vložení symbolů, například ¼ nebo ©, nebo zvláštních znaků, například dlouhé pomlčky (—) nebo z...
Outlook 2007, Word 2007
Zabránění zobrazení jmen příjemců při používání skrytých kopií
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Skrytá (Skrytá: Pokud ve zprávě zadáte do tohoto pole jméno příjemce, bude mu odeslána kopie této zprávy a jeho jméno se ostatním příjemc...
Outlook 2007
Vytvoření e-mailové zprávy
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Vytvoření e-mailové zprávy je nejčastěji prováděným úkolem v aplikaci Microsoft Outlook. Rovněž nabízí nejvíce možností a nejrozsáhlejší ...
Outlook 2007
Vložení symbolu nebo speciálního znaku
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pomocí dialogového okna Symbol je možné vkládat symboly, například ¼ a ©, speciální znaky, například dlouhou pomlčku (—) nebo znak tři te...
Outlook 2007
V e-mailových zprávách ve formátu HTML nelze použít značky HTML
Článek Příznaky Při vytváření e-mailové zprávy vyberete formát zprávy HTML a nastane jeden či více z následujících případů: K sestavení zprávy nelze použít značky HTML...
Outlook 2007
Kopírování a vložení několika položek pomocí schránky sady Office
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Schránka sady Microsoft Office umožňuje kopírování několika textových a grafických položek z dokumentů sady Office a dalších programů a j...
Access 2007, Excel 2007...
Zpoždění nebo naplánování času odeslání zprávy
Článek Doručení jednotlivých e-mailových zpráv můžete pozdržet nebo můžete pomocí pravidel zpozdit doručení všech zpráv, takže budou po klepnutí na tlačítko Odeslat po...
Outlook 2007
PŘEDCHOZÍ12DALŠÍ
Nenašli jste co jste hledali?Prohledat celý web Office.com