Přejít k výsledkům hledání
PRODUKT
Výsledky z webu Office.com
Kontrola nebo změna nastavení e-mailového účtu
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Tento článek vysvětluje postup kontroly a změny nastavení e-mailových účtů, které jsou nakonfigurovány v aplikaci Microsoft Office Outloo...
Outlook 2007
Diskusní skupiny a spuštění programu pro čtení diskusních příspěvků
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Programy pro čtení diskusních příspěvků umožňují získat přístup k různým typům diskusních skupin (Diskusní skupina: Soubor zpráv vystaven...
Outlook 2007
Úvod k typům e-mailových účtů
Článek Zobrazit vše Skrýt vše E-mailové účty je možné získat z různých zdrojů, například od poskytovatele služeb Internetu (Poskytovatel internetových služeb: Společno...
Outlook 2007
Odebrání e-mailového profilu aplikace Outlook
Článek E-mailový profil je tvořen e-mailovými účty, datovými soubory a informacemi o uložení e-mailů. Pokud nejste s e-mailovými profily obeznámeni, naleznete potřebné...
Outlook 2007
Přehled e-mailových profilů aplikace Outlook
Článek Zobrazit vše Skrýt vše E-mailový profil se skládá z e-mailových účtů, datových souborů a informací o uložení e-mailů. Profily v aplikaci Microsoft Outlook jsou ...
Outlook 2007
Přepnutí na jiný e-mailový profil aplikace Outlook
Článek E-mailový profil aplikace Microsoft Outlook je tvořen e-mailovými účty, datovými soubory a informacemi o uložení e-mailů. Tento článek předpokládá, že uživatel ...
Outlook 2007
Změna frekvence odesílání pošty a kontroly nových položek účtem POP3
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pro e-mailové účty POP3 (Protokol POP3: Běžný protokol sloužící k načítání e-mailových zpráv z e-mailového serveru v Internetu) můžete ur...
Outlook 2007
Nechci ukládat e-mailové zprávy účtu POP3 do složky Doručená pošta na serveru Exchange
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Jestliže váš profil obsahuje e-mailový účet serveru Microsoft Exchange i účet POP3 a všechny nové e-mailové zprávy jsou ve výchozím nasta...
Outlook 2007
Volba e-mailového účtu, který má být použit k odeslání zprávy
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pokud jste v aplikaci Microsoft Outlook nastavili více e-mailových účtů, můžete zvolit, který účet chcete použít k odesílání zprávy. V ok...
Outlook 2007
Kontrola stavu účtu systému Windows Live Mail
Článek Při instalaci doplňku Microsoft Office Outlook Connector for Windows Live Mail se v dolní části okna aplikace Microsoft Office Outlook 2007 zobrazí panel nástro...
Outlook 2007
Čtení e-mailových zpráv POP3 ve více počítačích
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Ve výchozím nastavení při stahování nových zpráv z e-mailového účtu (E-mailový účet: Název serveru, uživatelské jméno, heslo a e-mailová ...
Outlook 2007
Přidání nebo odebrání e-mailového účtu
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Než budete moci odesílat a přijímat e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Outlook, je třeba nejprve nastavit a konfigurovat e-mailový úče...
Outlook 2007
Stažení seznamu složek IMAP
Článek Používáte-li e-mailový účet IMAP, můžete stáhnout seznam složek IMAP, ve kterém se zobrazí všechny složky obsažené ve vašem účtu na e-mailovém serveru. Potom mů...
Outlook 2007
Změna vzhledu a funkce podokna čtení
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pomocí podokna čtení (Podokno čtení: Okno aplikace Outlook, ve kterém je zobrazen náhled položky, aniž by ji bylo nutné otevřít. Položku ...
Outlook 2007
Stažení záhlaví a položek ve složce IMAP
Článek Co chcete udělat? Stažení záhlaví Stažení vybraných položek ve složce Stažení všech položek ve složce Stažení záhlaví Proveďte jeden z následujících kroků: Ručn...
Outlook 2007
Změna nastavení e-mailového účtu poskytovatele služeb Internetu
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pokud vy nebo poskytovatel služeb Internetu (ISP) (Poskytovatel internetových služeb: Společnost poskytující přístup k Internetu a funkcí...
Outlook 2007
Vymazání položek IMAP označených k odstranění
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Označíte-li k odstranění položku na e-mailovém serveru (E-mailový server: Počítač, ve kterém jsou uloženy e-mailové zprávy) IMAP (Protoko...
Outlook 2007
Použití účtu služby Windows Live Hotmail v aplikaci Outlook
Článek Zobrazit vše Skrýt vše S aplikací Microsoft Office Outlook 2007 nebo Office Outlook 2003 lze používat všechny účty služby Windows Live Hotmail bez ohledu na to,...
Outlook 2007, Outlook 2003
Obnovení odstraněných položek ze složek serveru IMAP
Článek Pokud používáte e-mailový účet IMAP, můžete obnovit zprávy, které jsou označeny k odstranění. Odstraněné zprávy jsou zobrazeny přeškrtnutě. Vyberte odstraněnou ...
Outlook 2007
Stažení záhlaví a zpráv pro e-mailové účty POP3
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Při práci s e-mailovým účtem (E-mailový účet: Název serveru, uživatelské jméno, heslo a e-mailová adresa používané aplikací Outlook k při...
Outlook 2007
Vytvoření nového e-mailového profilu
Článek E-mailový profil je tvořen e-mailovými účty, datovými soubory a informacemi o uložení e-mailů. Profily v aplikaci Microsoft Outlook jsou podobné identitám v apl...
Outlook 2007
Nenašli jste co jste hledali?Prohledat celý web Office.com