Přejít k výsledkům hledání
PRODUKT
Výsledky z webu Office.com
Nastavení nebo změna zarážek tabulátoru
Článek Pomocí zarážek tabulátorů můžete zarovnat text doleva, doprava, na střed nebo na desetinné místo. Před tabulátory lze také automaticky vložit speciální znaky, j...
Publisher 2007
Přizpůsobení textu podle textového pole
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pokud zadáte nebo importujete více textu, než je textové pole schopné pojmout, pak aplikace Publisher uloží tento nadbytečný text do obla...
Publisher 2007, Publisher 2003
Vložení symbolu, zlomku nebo speciálního znaku
Článek Dialogové okno Symbol je možné použít pro vkládání symbolů, které nejsou na klávesnici, jako ¼ a ©, nebo speciálních znaků, jako pomlčka s dvojnásobnou délkou (...
Publisher 2007
Export textu
Článek Přímý export textu z aplikace Microsoft Publisher sice není možný, můžete však celý text publikace nebo jeho část vyjmout a vložit do dokumentu v jiné aplikaci,...
Publisher 2007
Přidání textu na stránku v aplikaci Publisher
Článek V aplikaci Microsoft Office Publisher 2003 text pouze nevyplňuje prostor mezi okraji a nepřetéká z jedné stránky na druhou, jako je tomu v textových editorech. ...
Publisher 2007, Publisher 2003
Vložení data nebo času
Článek Vložení data nebo času, které budou automaticky aktualizovány V textovém poli nebo buňce tabulky klepněte na místo, kam chcete vložit datum nebo čas. V nabídce ...
Publisher 2007
Kde je panel nástrojů Objekty?
Článek Výchozí umístění panelu nástrojů Objekty je vedle podokna úloh. Zobrazení panelu nástrojů Objekty V nabídce Zobrazit přejděte na položku Panely nástrojů a pak k...
Publisher 2007
Získání textu z oblasti přetečení
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Obsahuje-li textové pole nebo automatický tvar (Automatické tvary: Skupina předdefinovaných tvarů obsahující základní tvary, jako jsou ob...
Publisher 2007, Publisher 2003
Ruční dělení slov
Článek Aplikace Microsoft Office Publisher 2007 automaticky dělí slova zadaná nebo vložená do textových polí. V dialogovém okně Dělení slov můžete určit, za jakých pod...
Publisher 2007
Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Pokud chcete v aplikaci Publisher vytvořit seznam, je nutné pracovat v textovém poli. Vytvoření textového pole Na panelu nástrojů Objekty...
Publisher 2007, Publisher 2003
Automatické dělení slov
Článek Zobrazit vše Skrýt vše Klepněte na textové pole nebo rámeček tabulky obsahující text, ve kterém chcete provést dělení slov. V nabídce Nástroje přejděte na polož...
Publisher 2007, Publisher 2003
Nenašli jste co jste hledali?Prohledat celý web Office.com