Příručka pro dotykové ovládání Office

Pokud jste v používání Office ve Windows 8 na dotykové obrazovce nováčky, naučte se pár gest, která vám pomůžou začít rychle pracovat.

Základy:

Klepnutí Gesto klepnutí
Stažení Stažení prstů k sobě
Roztažení Roztažení prstů od sebe
Posunutí prstem Gesto posunutí prstem
Potáhnutí prstem Potáhnutí prstem přes obrazovku

Takhle tato gesta fungují v Office.

V aplikaci Office

Činnost Postup
Přepnutí na celou obrazovku

Klepněte v záhlaví na tlačítko Režim na celou obrazovku.

Případně klepněte v záhlaví na tlačítko Možnosti zobrazení pásu karet a klepněte na Automaticky skrývat pás karet.

Přepnutí do standardního zobrazení

Klepněte na tři tečky v horní části obrazovky a potom klepněte na tlačítko Ukončit režim na celou obrazovku.

Případně klepněte na tlačítko Možnosti zobrazení pásu karet a potom klepněte na Zobrazit karty a příkazy.

Zapnutí režimu dotykového ovládání

Klepněte na tlačítko Režim dotykového ovládání na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Případně klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na ikonu ruky Režim dotykového ovládání/ovládání myší a potom klepněte na Dotykové ovládání.

(Pokud ikonu ruky Režim dotykového ovládání/ovládání myší nevidíte, můžete ji na panel nástrojů Rychlý přístup přidat. Postupujte podle pokynů pro přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup.)

Vypnutí režimu dotykového ovládání

Klepněte na tlačítko Režim dotykového ovládání na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Případně klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na ikonu ruky Režim dotykového ovládání/ovládání myší a potom klepněte na Myš.

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup Stiskněte, podržte a uvolněte libovolné tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup. V zobrazené nabídce zvolte, co chcete udělat.

Použití dotykové klávesnice

Činnost Postup
Zobrazení dotykové klávesnice Klepněte na tlačítko Dotyková klávesnice na hlavním panelu.
Skrytí dotykové klávesnice Klepněte na tlačítko X na dotykové klávesnici.
Ukotvení dotykové klávesnice Klepněte na Ukotvit na dotykové klávesnici, aby zůstala otevřená.
Uvolnění dotykové klávesnice Klepněte na Uvolnit na dotykové klávesnici.

Manipulace se souborem

Činnost Postup
Posunutí Dotkněte se dokumentu a posunujte prstem nahoru a dolů.
Přiblížení Roztáhněte dva prsty od sebe.
Oddálení Stáhněte dva prsty k sobě.

Výběr

Činnost Postup
Umístění kurzoru Klepněte do souboru.
Výběr textu Klepněte na text a přetáhněte úchyt výběru.
Formátování textu Klepněte na vybraný text a pak klepněte na některou formátovací možnost na minipanelu nástrojů.

Práce s obrazci a objekty

Činnost Postup
Přesunutí Dotkněte se objektu a posuňte ho.
Změna velikosti Klepněte na objekt a pak stiskněte a přetáhněte úchyt objektu pro změnu velikosti.
Otočení Klepněte na objekt a pak stiskněte a přetáhněte otáčecí úchyt.

V Excelu

Činnost Postup
Úprava buňky Poklikejte na buňku.
Výběr oblasti dat Klepněte na buňku a přetáhněte úchyt výběru.
Vymazání obsahu buňky Klepněte na buňku, dalším klepnutím vyvoláte minipanel nástrojů a pak klepněte na Vymazat.

V PowerPointu

Činnost Postup
Zvětšení snímku v zobrazení prezentace Roztáhněte dva prsty od sebe.
Zmenšení snímku v zobrazení prezentace Stáhněte dva prsty k sobě.
Zobrazení ovládacích prvků v zobrazení prezentace Klepněte na snímek.
Přechod na další nebo předchozí snímek v normálním zobrazení Proveďte rychlý svislý pohyb prstem po snímku, nebo klepněte na miniaturu snímku v podokně miniatur.
Výběr více snímků V podokně miniatur nebo v zobrazení řazení snímků proveďte přes každý snímek krátký vodorovný švih prstem, dokud se nezmění barva ohraničení snímku.
Přeskupení snímků Přetáhněte snímek vodorovně ven z podokna miniatur a upusťte ho na novém místě.
Výběr více objektů Vyberte klepnutím objekt. Pak na něj klepněte, přidržte ho a postupně klepněte na další objekty.
Úprava textu v objektu Poklikejte na text.

Změna nastavení zobrazení

Požadovaná akce Postup
Zvětšení textu a objektů Potáhněte prstem po displeji, klepněte na Start, potáhněte prstem nahoru, klepněte na Všechny aplikace, klepněte na Ovládací panely (ve Windows), klepněte na Vzhled a přizpůsobení, klepněte na Zobrazení a klepněte na Střední – 125%.
 
 
Platí pro:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013