Správa aplikace SharePoint Workspace v zobrazení Backstage

Microsoft® Office Backstage™ je místo, kde provádíte většinu úloh správy aplikace SharePoint Workspace, například nastavení předvoleb účtu a identity, správu nastavení upozornění a připojení, vytváření nových pracovních prostorů, ukládání pracovních prostorů a nástrojů, jako jsou archivy nebo šablony a stahování dat pracovního prostoru z jiných počítačů.

Chcete-li přejít do zobrazení Backstage, klikněte na kartu Soubor v Průzkumníkovi pracovních prostorů nebo na spouštěcím panelu.

Tabulky v tomto tématu obsahují souhrn úloh dostupných na různých kartách zobrazení Backstage. Kromě úloh popsaných na jednotlivých kartách můžete kliknutím na tlačítko Zavřít zavřít aktuální okno aplikace SharePoint Workspace, nebo tuto aplikaci kliknutím na tlačítko Konec ukončit.Karta Informace

Akce Postup
Nastavení upozornění Klikněte na tlačítko Spravovat upozornění a potom na položku Nastavit upozornění.
Potlačení upozornění Klikněte na tlačítko Spravovat upozornění a potom na položku Potlačit upozornění.
Otevření Správce komunikace Klikněte na tlačítko Změnit nastavení online připojení a potom na položku Pracovat offline.
Nastavení aplikace SharePoint Workspace pro práci offline Klikněte na tlačítko Změnit nastavení online připojení a potom na položku Pracovat offline.
Otevření předvoleb účtu Klikněte na tlačítko Spravovat účet a potom na položku Předvolby účtu.
Zadání konfiguračního kódu účtu a informací o serveru Klikněte na tlačítko Spravovat účet a potom na položku Konfigurovat účet.
Odhlášení z účtu nebo všech účtů Klikněte na tlačítko Spravovat účet a potom klikněte na možnost Odhlásit.
Otevření okna Historie zpráv Klikněte na tlačítko Zprávy a kontakty a potom klikněte na položku Historie zpráv.
Otevření Správce kontaktů Klikněte na tlačítko Zprávy a kontakty a potom klikněte na položku Správce kontaktů.

Začátek stránky Začátek stránky

Karta Nový

Akce Postup
Vytvoření nového pracovního prostoru Klikněte na některou možnost v seznamu typů pracovních prostorů.

Začátek stránky Začátek stránky

Karta Tisk

Akce Postup
Tisk vybrané položky v pracovním prostoru Klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky Začátek stránky

Karta Uložit a odeslat

Akce Postup
Uložení účtu pro účely zálohy nebo použití v jiném počítači Klikněte na možnost Odeslat účet do jiného počítače a potom na tlačítko Procházet.
Uložení pozvánky jako souboru do vybraného pracovního prostoru Klikněte na možnost Pozvánka.
Umístění zástupce vybraného pracovního prostoru na plochu Klikněte na možnost Zástupce.
Vytvoření kopie archivu vybraného pracovního prostoru Klikněte na možnost Pracovní prostor jako archiv.
Uložení kolekce nástrojů do vybraného pracovního prostoru jako šablony, která bude použita jako základ pro nové pracovní prostory Klikněte na možnost Pracovní prostor jako šablona.
Uložení návrhu vybraného nástroje jako šablony pro přidání jako nového nástroje do dalších pracovních prostorů Klikněte na možnost Nástroj jako šablona.

Začátek stránky Začátek stránky

Karta Nápověda

Akce Postup
Zobrazení nástrojů a informací o podpoře od společnosti Microsoft Vyberte možnosti v části Podpora a Nástroje pro práci se systémem Office.
Zobrazení informací o licenci Podrobné informace se zobrazují v pravém podokně zobrazení Backstage.
Zobrazení možností pro úpravy uživatelského rozhraní aplikace SharePoint Workspace Kliknutím na položku Možnosti v části Nápověda otevřete dialogové okno Možnosti aplikace SharePoint Workspace.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
SharePoint Workspace 2010