Přehled: Pracovní prostory aplikace SharePoint Workspace 2010

Aplikace SharePoint Workspace 2010 umožňuje vytvářet tři typy pracovních prostorů:

  • Pracovní prostory služby SharePoint
  • Pracovní prostory aplikace Groove
  • Sdílené složky

V tomto článku

Začátek stránky Začátek stránky

Pracovní prostory služby SharePoint

Pomocí tohoto typu pracovního prostoru můžete v místním počítači vytvořit kopii webu služby SharePoint, která je automaticky synchronizována se serverem.

Pracovní prostor služby SharePoint je vaší vlastní kopií webu služby SharePoint nebo zvolených seznamů a knihoven, které chcete používat offline a synchronizovat s daným webem. Pracovní prostor obsahuje pouze vás jako jediného člena. Aktualizace obsahu můžete s ostatními uživateli služby SharePoint sdílet pomocí synchronizace pracovního prostoru s webem služby SharePoint. Obdobně lze pomocí synchronizace pracovního prostoru získat aktualizace obsahu provedené na webu služby SharePoint jinými uživateli služby SharePoint.

Jednoduše řečeno, pracovní prostor služby SharePoint vám kdykoli dává přístup k obsahu webu služby SharePoint, ať už jste připojeni k síti či nikoli.

Důvody vytváření pracovních prostorů služby SharePoint

Hlavním důvodem pro vytvoření pracovního prostoru služby SharePoint je získání přístupu k datům webu služby SharePoint v době, kdy nemáte přístup k síti nebo pracujete v offline režimu.

Mnoho uživatelů navíc dává přednost funkcím a pracovnímu prostředí pracovních prostorů služby SharePoint před prací přímo na webech služby SharePoint ve webovém prohlížeči. Pracovní prostory služby SharePoint například umožňují rychlou a snadnou navigaci mezi seznamy a knihovnami. Mezi těmito seznamy a knihovnami můžete přepínat kliknutím myší, čímž se vyhnete načítání webových stránek. Pokud pracujete s obsahem z několika webů služby SharePoint, můžete tento obsah stáhnout do více pracovních prostorů služby SharePoint a urychlit přístup k nim tím, že je uspořádáte na spouštěcím panelu aplikace SharePoint Workspace.

Řadě uživatelům také vyhovuje množství funkcí, které pracovní prostory služby SharePoint nabízejí, a jednoduchost provádění mnoha standardních činností, jako je přidávání nebo úprava nových položek či souborů v seznamech a knihovnách.

Způsoby vytvoření pracovního prostoru služby SharePoint

Pracovní prostor služby SharePoint můžete vytvořit přímo z webu služby SharePoint jednoduše kliknutím na nabídku Akce webu a poté kliknutím na příkaz Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace. Tento způsob vytvoření pracovního prostoru je zřejmě nejsnazší a nejspolehlivější za předpokladu, že výchozím bodem je web služby SharePoint, který chcete kopírovat do počítače.

Pracovní prostor služby SharePoint lze také vytvořit ze spouštěcího panelu aplikace SharePoint Workspace nebo ze zobrazení Backstage. V tom případě je třeba znát webovou adresu požadovaného webu služby SharePoint a poté v případě potřeby zadat pověření webu služby SharePoint.

Možnosti stahování v pracovních prostorech služby SharePoint

Při prvním vytvoření pracovního prostoru služby SharePoint jsou počáteční možnosti stahování nastaveny tak, aby se stahovaly všechny položky ze všech podporovaných seznamů a knihoven vybraného webu služby SharePoint. V případě knihoven dokumentů stahujete obsah položek v pracovním prostoru služby SharePoint buď otevíráním dokumentů, nebo pomocí možnosti Stáhnout obsah na kartě Synchronizace.

Volitelně lze stahování nakonfigurovat tak, aby se stahovaly položky pouze z vybraných seznamů a knihoven. Při selektivním stahování máte možnost odložit stahování položek z jiných seznamů a knihoven, dokud s tímto obsahem nebudete chtít pracovat. Seznamy a knihovny se v pracovním prostoru služby SharePoint sice zobrazí, ale namísto seznamu položek se zobrazí možnosti okamžitého stažení položek nebo přechodu na seznam či knihovnu na webu služby SharePoint.

Použití externích seznamů v pracovním prostoru služby SharePoint

Některé seznamy služby SharePoint jsou vytvořeny pomocí aplikací služby Podnikové připojení. Při vytvoření pracovního prostoru služby SharePoint jsou tyto seznamy zobrazeny v podokně Obsah v části Externí seznamy, pokud je použito řazení podle položky Typ.

Nepodporované typy obsahu

Aplikace SharePoint Workspace nepodporuje stahování obsahu ze všech typů seznamů a knihoven služby SharePoint do pracovního prostoru služby SharePoint. Nelze například stahovat obsah z průzkumů nebo wikiwebů. Při vytvoření pracovního prostoru služby SharePoint jsou tyto typy obsahu uvedeny v podokně Obsah pracovního prostoru pod záhlavím K dispozici na serveru. Pracovní prostor služby SharePoint poskytuje možnost Otevřít seznam v prohlížeči.

Synchronizace obsahu mezi pracovním prostorem služby SharePoint a odpovídajícím webem služby SharePoint

Pracovní prostor služby SharePoint je v zásadě živou kopií obsahu uloženého na webu služby SharePoint na serveru. Díky tomu se provedené aktualizace obsahu pracovního prostoru služby SharePoint projeví ve verzi na serveru při každé synchronizaci pracovního prostoru a serveru. Pokud například odstraníte nebo přejmenujete položky v pracovním prostoru služby SharePoint, budou tyto položky odstraněny nebo přejmenovány i na serveru. Obdobně pokud jsou odstraněny nebo přejmenovány položky na serveru, budou odstraněny nebo přejmenovány i v pracovním prostoru služby SharePoint.

Odstraňování pracovních prostorů služby SharePoint

Odstranění pracovního prostoru služby SharePoint ze spouštěcího panelu má za následek pouze odstranění této místní kopie webu služby SharePoint. Nemá žádný vliv na obsah uložený na webu služby SharePoint na serveru. Jinými slovy, odstraněním pracovního prostoru služby SharePoint NEODSTRANÍTE obsah, který byl do pracovního prostoru stažen ze serveru. Po odstranění pracovního prostoru služby SharePoint můžete, pokud chcete, vytvořit nový pracovní prostor služby SharePoint, který bude odkazovat na přesně stejný web služby SharePoint.

Začátek stránky Začátek stránky

Pracovní prostory aplikace Groove

Jedná se o původní typ pracovního prostoru vyvinutý pro aplikaci Microsoft Office Groove, než byl název tohoto produktu změněn na SharePoint Workspace.

U tohoto typu pracovního prostoru mohou skupiny nebo organizace se společnými záměry a cíli sdílet nápady a práci. Pracovní prostor aplikace Groove obvykle obsahuje dva a více členů, tedy osob, které se do pracovního prostoru připojily prostřednictvím pozvání. Obsah pracovního prostoru je vysoce dynamický. Všichni členové, kteří jsou momentálně online, okamžitě vidí veškeré aktualizace, které oni sami nebo jiné členové přidali. Členové pracovního prostoru odesílají a přijímají aktualizace v době, kdy jsou online.

Pracovní prostory aplikace Groove umožňují svým členům pracovat s mnoha specializovanými aplikačními nástroji. Předpokládejme například, že každý týden pořádáte schůzku, na které diskutujete o vývoji marketingových materiálů. Mezi potřebné činnosti může patřit stanovování termínů, přidělování úkolů a kontrola dokončené práce. K zajištění této schůzky mohou členové pracovního prostoru ukládat soubory v nástroji Dokumenty, diskutovat o problémech v nástroji Diskuse a spolupracovat na programu schůzky pomocí nástroje Kalendář. Všichni členové, kteří jsou momentálně společně online v pracovním prostoru, mohou komunikovat pomocí chatu v reálném čase nebo spolu hovořit pomocí hlasového chatu (pokud jejich počítače mají nezbytné zvukové součásti).

Nástroj Seznamy se používá ve spojení s aplikací Microsoft Office InfoPath k vytváření vlastních nástrojů, které lze přidat do pracovního prostoru. Složitost a funkce vlastních nástrojů se mohou značně lišit v závislosti na zručnosti a nápaditosti návrháře nástrojů aplikace InfoPath. Jednoduchý nástroj, který se skládá z různých polí pro zadávání dat a vstup v jednoduchém formuláři, by měl být schopen vytvořit každý návrhář.

Omezení pracovního prostoru aplikace Groove

Ačkoli ohledně velikosti pracovních prostorů neexistují žádná konkrétní omezení, k dosažení optimálního výkonu doporučujeme omezit velikost pracovního prostoru na 2 GB nebo méně. Můžete zobrazit vlastnosti pracovního prostoru, abyste zkontrolovali aktuální velikost pracovního prostoru.

 Poznámka    Aplikace SharePoint Workspace nemůže nově pozvaným členům odeslat pracovní prostor aplikace Groove, jehož velikost překračuje 2 GB. Začátek stránky Začátek stránky

Sdílené složky

Jako alternativu k pracovnímu prostoru aplikace Groove můžete vytvořit sdílenou složku v systému souborů. Tento typ pracovního prostoru umožňuje sdílet obsah složky v systému souborů operačního systému Windows ve všech počítačích, ve kterých máte účet, a s ostatními uživateli aplikace SharePoint Workspace na základě pozvání.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Office 2010